KD:s riksdagsledamöter stöder bevarandet åtalsimmuniteten

25.6.2020 klo 17:04 Artiklar Merja Eräpolku

I morgon kommer riksdagen att rösta om åtalsimmuniteten ska hävas när det gäller sannfinländarnas riksdagsledamot Juha Mäenpää. Kristdemokraternas ledamöter kommer att rösta för att upprätthålla åtalsimmuniteten. Vi anser att det i första hand är en intern fråga för riksdagen och att frågan bör klargöras genom riksdagens disciplinära förfarande. Det är också viktigt för hanteringen av ärendet att sannfinländarna har ett eget internt förfarande och ger egna instruktioner till sina ledamöter.

Riksdagsledamöter ska uppforas sig på ett värdigt sätt, vilket måste vara tydligt informerat och instruerat. Grundlagen garanterar riksdagsledamöternas rätt att föra fram sina åsikter. Ledamöterna har rätt att tala fritt i parlamentet om alla frågor som diskuteras och om deras hantering. Omfattande yttrandefrihet är avgörande för demokratin. Grundlagen ger naturligtvis inte rätt för en riksdagsledamot att tala om vad som helst och hur som helst. Eventuella rättsliga åtgärder bör dock endast vidtas som en sista utväg. Det är inte riksdagens uppgift att bedöma eventuella brott, och vi har inte heller gjort det inom riksdagsgruppen.

I en större bild är KD:s riksdagsgrupp oroad över debattkulturen i Finland. Generellt sett verkar det idag att olika åsikter och uttalanden inte tolereras. Det uppstår lätt uppståndelse och ilska i samhällsdebatten. Olika åsikter är dock en rikedom och bevarandet av en bred diskussionskultur kräver att vi försöker förstå, eller åtminstone tolerera, olika åsikter, världssyn och uttryckssätt. En rädsla för att öppet tala om sina åsikter och en utbredd självcensur är oförenligt med demokratin och rättsstatsprincipen.

Ylös