– Utan hårt arbete och exportindustrin har vi inget välfärdssamhälle, säger Peter Östman

15.12.2020 klo 15:38 Artiklar Merja Eräpolku

Regeringens budgetförslag för 2021 uppgår till dryga 65 miljarder euro i utgifter, medan inkomsterna utgör endast 53,4 miljarder euro. Statsbudgeten för 2021 uppvisar således ett underskott på 11,7 miljarder euro.

– Statsskulden stiger till rekordhöga 138 miljarder euro, påminde riksdagsledamot Peter Östman (kd) under riksdagens diskussion om statsbudgeten för 2021.

– Under den här situationen har vi hört funderingar från regeringshåll om att minska arbetstiden till sex timmar. Att förbjuda pälsindustrin står också på agendan hos flera regeringspartier. Torvbeskattningen har man redan bestämt att höja. Dessa uttalanden visar på bristande förmåga och förståelse för hur Finland ska klara sig ur krisen och behålla sin konkurrenskraft internationellt.

KD har efterlyst arbetsmarknadsreformer för att öka produktiviteten och främja lokala avtal. Men regeringen tycks tro att arbetslivsreformer inte behövs.

– Utan hårt arbete och en stark exportindustri klarar vi inte av att uppehålla välfärdssamhället. Nu köper vi varor och tjänster från utlandet. Vi köper energi, produktionstjänster, mat och konsumtionsvaror. Samtidigt skuldsätter vi oss allt mera. Sett ur detta perspektiv verkar regeringen sakna bedömningsförmåga och visioner.

Enligt Östman leder bränsleskattehöjningar till att exportföretagen och investerare drar öronen åt sig.

– Lönar det sig att investera i den tunga industrin i Finland? En höjning av bränsleskatten är problematisk, eftersom den slår hårt mot Finlands exportnäring, transportföretagen och även mot alla som arbetar och lever på landsbygden.

– Vi skall ta hand om vår miljö och vårt klimat. Men vi löser inte klimatfrågorna genom att fatta beslut som leder till att den inhemska industrin istället flyttar till andra länder. Vi måste tänka på helheten. Och höjda skatter för finländarna är inte lösningen på de globala problem i världen, sade Östman.

Ylös