Dags att diskutera Nato

29.1.2021 klo 12:21 Kolumner Leo Byskata

I december kom nyheter från Sverige som överraskade trots att de var väntade. Nämligen att Sverigedemokraterna gjorde en helomvändning i sin linje i frågan om svenskt natomedlemskap. Detta innebär att mera än hälften av den svenska riksdagen numera förespråkar att landet skall ansöka om medlemskap i Atlantpakten.

En nyhet i den här klassen kan inte förbises i Finland. Speciellt med tanke på att just motståndarna till Nato flaggar för ett fördjupat försvarssamarbete med Sverige och EU. Den senare modellen saknar total verklighetsförankring, i och med att 21 av de 27 medlemsstaterna i EU är medlemmar i Nato och saknar incitament att börja bygga upp ett europeiskt försvarssamarbete. Ifall nu även Sverige lutar mot ett medlemskap så lämnar det inte många argument kvar för att hålla sig utanför alliansen.

I Sverige har ett av de rådande argumenten mot ett medlemskap tidigare varit att Finland hamnar i en svår sits om Sverige blir medlem. Men nu finns risken att man inte håller fast vid detta förhållningssättet och Sverige nu själv ansöker om medlemskap. Det är inte en risk som vi vill ta. Därför är det dags för Finland att återuppta den bilaterala diskussionen med Sverige om möjligheterna att ansöka om medlemskap tillsammans.

Ylös