KD:s riksdagsledamöter: Borrelia och TBE måste stoppas efter Coronan

12.4.2021 klo 15:06 Nyheter Merja Eräpolku

Riksdagsledamöterna Peter Östman och Päivi Räsänen föreslår att utvecklandet av Borrelia-diagnostik samt vaccin- och läkemedelsbehandling görs till en gemensam nordisk prioritering.

– Coronapandemin ledde till ett enastående forskningsarbete av vacciner och behandlingar. Men när Coronapandemin är över kommer många andra allvarliga sjukdomar att finnas kvar bland oss, vilket kommer att orsaka enormt mänskligt lidande och stor oro bland medborgarna, säger Päivi Räsänen.

Fästingburna sjukdomar som borrelia och fästburen encefalit (TBE) har på senare tid spridits över hela norra halvklotet. Fästingar har spridit sig till allt större områden, delvis på grund av global uppvärmning. I de värsta områdena i Finland bär hela 60% av vuxna spår av Borrelia-bakterien.

Tickburen encefalit, eller TBE, förekommer främst lokalt och det finns ett vaccin mot det, men kostnaderna är höga.

– Den regionala täckningen av TBE-vaccinet i det nationella vaccinprogrammet bör ses över redan i år om sjukdomen fortsätter att spridas i nuvarande takt, säger riksdagsledamot Peter Östman.

Det finns ännu inte ett kommersiellt tillgängligt vaccin mot borrelia och till och med diagnostisering av sjukdomen är svårt. Globalt sett är det enligt uppgift endast ett avancerat utvecklingsprojekt för borrelia-vaccin.

Ylös