Räsänen: ”Åklagarens pressmeddelande innehåller grova snedvridningar och fel”

4.5.2021 klo 19:28 Nyheter Merja Eräpolku

– Jag är förvånad över de felaktiga och snedvridna anklagelserna gällande mina uttalande och åsikter, som riksåklagarens pressmeddelande från den 29 april innehåller, säger riksdagsledamot Päivi Räsänen (kd).

Räsänen påminner, att åklagaren har haft mer än ett halvt års tid på sig för att läsa utredningsmaterialet, förhörsprotokollen och min slutplädering. Det senaste förhöret ägde rum i augusti 2020. Med beaktande av den tillgängliga tiden kunde man förvänta sig exakta och faktiska grunder för anklagelserna.

– Åklagarmyndigheten påstår att min åsikt är att ”homosexuella inte skapats av Gud på samma sätt som heterosexuella.” Det har aldrig har sagt. Jag har betonat många gånger att alla människor är skapade till Guds avbild och har lika värde och mänskliga rättigheter. I det program som åklagaren hänvisar till diskuterade vi Bibelns skapelseberättelse. Vad jag på riktigt sa vad att ”Gud skapade inte ursprungligen människan för att vara homosexuell. Han skapade människan till heterosexuell. Han skapade man och kvinna och hans mening var att äktenskapet ska vara ett förbund mellan de två. ”

– I motsats till vad åklagaren hävdar, i diskussionsprogrammet Stiller, sade jag inte att homosexualitet är en genetisk degeneration eller en genetisk sjukdom. Tvärtom avfärdade jag de tankar som diskussionsprogrammets redaktör nämnde, att homosexualitet skulle vara en genetisk egenskap. Jag sade att de allra senaste studierna har visat att det potentiella genetiska arvet vid homosexualitet är litet.

– Dessutom hävdar åklagaren att jag har uttryckt en nedsättande åsikt om homosexuella och sagt att homosexualitet är synd och skam. Min specifika fråga på de sociala medierna ljöd; ”Hur passar kyrkans doktrinära grund, Bibeln, ihop med tanken att skam och synd tas upp som en fråga om stolthet?” Orden ”synd” och ”skam” är inte riktade till personrelaterade drag, utan till de tankar och den ideologi som ligger till grunde för Pride-rörelsen. I förhören före rättegången betonade jag upprepade gånger, förenligt med bibelverserna jag delade, är skammen och synden relaterade till mänskliga gärningar, inte egenskaper.

 

Ylös