I Lillby planerar man första frienergi anläggning, berättar Mikael Lasén från Pedersöre

8.6.2021 klo 12:31 Nyheter Merja Eräpolku

– Under bildning varande bolag i Lillby planerar första frienergi anläggning, berättar Mikael Lasén från Pedersöre.

Bolaget ämnar bygga en anläggning för gasifiering av stallgödsel på gårdsnivå. Anläggningen byggs i två containrar, kräver lite utrymme och har minimal inverkan på miljö och näromgivning.

– När anläggningen är färdigställd kommer den att producera el, syngas och biokol, men även parafin och bioolja. Elproduktionen kommer under optimala förhållanden att uppgå till 1 megavatt per timme, tror Mikael Lasén.

Företaget kommer även att separera fosfor från gödseln. Separeringen är reglerbar, vilket innebär att det går att bestämma hur mycket forsfor som separeras, allt enligt behov. Detta ger helt nya möjligheter för jordbrukets gödsling av åkrar. Den biokol som framställs lämpar sig bra t.ex. som växtunderlag i växthus eller som jordförbättrare och är i högsta grad kolbindande.

Tekniken som används är beprövad men har inte kombinerats på detta sätt tidigare. Energin kommer via en solkoncentrator vilket innebär att solenergin koncentreras i gasifieringsanläggningen. När processen är i gång skapar den sin egen energi, vilket medför att processen inte är helt beroende av solenergi. Dessutom byggs ett energilager, vilket lagrar energin enligt behov för elproduktionen.

Dessutom byggs en pyrolysanläggning i anslutning till gödselhanteringsanläggningen, vilket innebär att lantbruksplast kommer att kunna gasifieras för att framställa olja. Oljan raffineras sedan till sådan kvalité att det går att tillverka nytt plastgranulat för tillverkning av nya plastprodukter. Detta system ger noll utsläpp och kan beskrivas som cirkulär ekonomi i dess renaste form.

– I ett större perspektiv kommer detta system att göra en del andra sätt att framställa energi mindre intressanta. Energin och resurserna finns bara vi ser möjligheterna. Grundtanken är att förädla gödsel och plast till grön el och plast för en hållbar framtid, Lasén säger.

 

 

Ylös