Päivi Räsänen: ”Alueensa elinvoimaa edistävä kunta kilpailuttaa viisaasti”

15.5.2021 klo 11:28 Politiikka Kristiina Kunnas

– Kunta voi vahvistaa elinvoimaansa osaavilla hankinnoilla, muistuttaa kansanedustaja Päivi Räsänen.

– Kuntapäättäjien ydintehtävä on edistää kunnan elinvoimaa, yrittäjyyttä ja työllisyyttä, kiteyttää kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen.

Räsänen puhui Kristillisdemokraattien Hämeen piirin kevätkokouksessa lauantaina 15. toukokuuta.

Kuntien hankintojen kokonaisarvo on noin 18 miljardia euroa vuodessa. Suomen hankintalaki ja EU-alueen hankintadirektiivit säätelevät kaikkia julkisia hankintoja.

– Kuntien oma vastuu osaavasta hankintapolitiikasta on erittäin merkittävä, Räsänen huomauttaa.

– Kunta, joka tahtoo edistää alueen elinvoimaa, kilpailuttaa viisaasti. Hankinnoissa ei pidä tarkastella ainoastaan hintaa, vaan myös paikallisuutta, turvallisuutta, jäljitettävyyttä ja elinkaarikustannuksia.

Räsänen muistuttaa, että hankintalaki mahdollistaa lähiruuan suosimisen sekä pienten ja keskisuurten yritysten pääsyn markkinoille muun muassa tekemällä osatarjouksia kilpailutuksiin.

– Julkisissa hankinnoissa on kiinnitettävä huomiota kestävyyskriteereihin ja paikallisuuteen hankintalainsäädännön puitteissa, esimerkiksi suosimalla terveellistä lähiruokaa.

Suomalaisten yritykset pärjäävät kilpailussa, kun hankinnoissa kiinnitetään huomiota laatu- ja ympäristövaatimuksiin.

Räsäsen mielestä hankinnat kannattaa pilkkoa useampaan osaan.

– Tällöin pienten yritysten ja kevytyrittäjien on mahdollista osallistua hankintoihin.

Hankinnoista on tiedotettava avoimesti ja ajoissa sekä järjestettävä yrityksille suunnattuja hankintatilaisuuksia.

– Suomalaisten yritykset pärjäävät kilpailussa, kun hankinnoissa kiinnitetään huomiota laatu- ja ympäristövaatimuksiin.

– Suomen ulkopuolella voimassa olevat heikommat ulkomaiset laatu- ja ympäristövaatimukset eivät saa johtaa hankintakilpailun voittamiseen, Räsänen torjuu.

 

 

Ylös