Östman: Finland kan inte längre fly från sitt ansvar – utdelning av EU-pengar till den palestinska myndighetens utbildningssektor måste upphöra såvida inte läromedel rensas från uppmuntran till hat

29.6.2021 klo 12:29 Nyheter Merja Eräpolku

Enligt riksdagsledamot Peter Östman (KD) bekräftar en ny rapport som gjorts på uppdrag av EU-kommissionen sanningen om innehållet i palestinska läroböcker.

– Även om miljontals euro i EU-medel har spenderats för att utveckla den palestinska myndighetens utbildningssektor har innehållet inte förbättrats utan innehållet som uppmuntrar till hat och våld har inte minskat och inga villkor har stipulerats gällande bidraget hittills. Finland stöder tillsammans med andra EU-länder utvecklingen av den palestinska myndighetens utbildningssektor.

– Detta får inte fortsätta. Östman insisterar på att utdelningen av EU-pengar till den palestinska myndighetens utbildningssektor ska upphöra såvida inte läromedel rensas från uppmaning till hat.

År 2019 beställde EU-kommissionen en studie om hurdana läroböcker som används av den palestinska myndigheten. Rapporten slutfördes redan i februari 2021 men publicerades inte förrän i juni, troligen som ett resultat av påtryckningar från Europaparlamentet.

Rapporten på 200 sidor bekräftar misstankarna som icke-statliga organisationer och i media lyft fram. Att utbildningsmaterialet som används av den palestinska myndigheten innehåller antisemitiska budskap, uppmuntrar våld mot civila, förhärligar terrorism, uppmuntrar jihadism och martyrskap, förnekar rätt till Israel och den israeliska staten har också tagits upp i tidigare skriftliga spörsmål till Finlands regering. I vissa avseenden är det nya inlärningsmaterialet ännu värre än de tidigare.

I flera år har utbildningssystemet i de palestinska områdena, och särskilt utbildningsmaterialet, anklagats för att sprida propaganda och antisemitism som uppmuntrar till hat och våld bland skolbarn. Försök har gjorts för att uppmärksamma frågan både i Europaparlamentet och i Finland i 20 år, till exempel i många skriftliga spörsmål.

Finland kan inte längre gömma sig bakom EU:s rygg i denna fråga.

I sitt svar på Östmans tidigare skriftliga spörsmål (KKV 53/2018) säger Anne-Mari Virolainen, den tidigare ministern för utrikeshandel och utveckling, att ”den palestinska myndighetens utbildningsministerium nyligen har genomfört ett omfattande reformprogram för läroplanerna” och att ”det ännu inte finns någon internationell, opartisk studie av Palestinska myndighetens nya läroplan.”

Östman, som är ordförande för Israel-vänskapsgruppen i riksdagen, säger att nu finns det en sådan opartisk EU-rapport.

– Finland kan inte längre gömma sig bakom EU:s rygg i denna fråga.

I sitt skriftliga spörsmål i dag uppmanar han regeringen att vidta åtgärder och frågan om Finland avser att stödja avlägsnande av läromedel som uppmuntrar till hat och våld, liksom annat problematiskt innehåll, som en förutsättning för stöd till den palestinska myndighetens utbildningssektorn.

Olivér Várhelyi, EU-kommissionär för grannskap och utvidgning, och Ursula von der Leyen, kommissionens ordförande, samt USA:s utrikesminister Anthony Blinken, har redan tidigare påpekat problemet. Kommissionären Várhelyi har efterlyst den palestinska myndighetens utbildningssystem att uppfylla UNESCO:s standarder för att främja fred, tolerans och samexistens. Kommissionär Várhelyi har också uttalat att villkor måste övervägas för hjälp till den palestinska myndigheten.

22 parlamentsledamöter från flera parlamentariska grupper har också skickat ett brev till kommissionens ordförande där man uppmanar till ett upphörande av förhärligandet av våld som ett villkor för hjälp till den palestinska myndigheten.

 

Ylös