”Jag är tacksam mot partiet för dessa år”, säger partisekreterare Asmo Maanselkä

18.10.2021 klo 13:16 KD-Svenska Merja Eräpolku

Avgående partisekreterare Asmo Maanselkä minns sin tid och reflekterar över framtiden.

Asmo Maanselkä, som varit KD:s partisekreterare i tio år, söker inte tjänsten för en sjätte mandatperiod, utan övergår till att bli marknadsföringschef för Avain Asunnot. Befattningen som partisekreterare är som bäst lediganslagen. Asmo Maanselkä, som nyss fyllt 40 år, har arbetat för KD i nästan 18 år i sträck. Han inledde sin karriär 2003 som riksdagsassistent och fungerade samtidigt som ordförande för KD Unga. Under ett par år fungerade han som KD:s informationschef och en period som fullmäktigeledamot i Jyväskylä.

– Jag är tacksam mot partiet för de gångna åren. Jag ser fram emot att få möjlighet att utveckla Avain Asunnots marknadsföring, säger Maanselkä.
Till utbildningen är han både ekonomie och politices magister.

Marknadsföring, särskilt utformningen av kampanjaffischer, slogan och grafik, har varit hans passion inom partisekreterarens breda arbetsområde. Affischer som skapats med KD:s lilla budget och liten hjälp utifrån har ofta visat sig vara utmärkta i professionella bedömningar.

För eurovalet 2009 hade han en rafflande tanke om en modig kampanj i Sin City-stil, vilket delvis jämnade vägen för Sari Essayah till Europaparlamentet.

Året därpå, under riksdagsvalet, hittade Maanselkä på kampanjen ”Effektivitet inom hälsovården”, där han själv spelade huvudrollen som patient i en temavideo med svart humor.

– Vi gjorde en video för öppnandet av kampanjen, där inledningen spelades in på Aurora sjukhus och resten på en biltvätt i Kånala.

– Jag var tvungen att dras genom tvätten åtta gånger. Det var kallt, redan i slutet av augusti. Resultatet blev lunginflammation, drar sig Maanselkä till minnes.

Av de nuvarande partisekreterarna är Maanselkä den som tjänstgjort längst.

– När man länge har haft samma uppgift har man hunnit bli rutinerad. Nu står jag, liksom partiet, inför något nytt. Det är hälsosamt för partiet att det finns lediga platser.

Som en av de viktigaste egenskaperna för en partisekreterare nämner han förmågan att fungera i samarbete med olika människor.

– Partisekreteraren bör vara en slitvarg som arbetar outtröttligt för partiet. Det innebär att bära partiets bördor, vara partiordförandes radarpar.

Man behöver inte vara någon kopia av mig.

Partisekreteraren är valchef och bör därför också vara en kampanjmänniska.

– Varje partisekreterares viktigaste uppgift är att arbeta för att nästa val kan vinnas. Också den sista droppen pressas ut vid val, säger Asmo Maanselkä om sina erfarenheter.

– Sociala och digitala medier har kommit för att stanna, ett slags ”tillstånd” för våra politiker. Jag skulle önska att den blivande partisekreteraren kunde hantera just denna sektor.

Maanselkä uppmuntrar de som är intresserade av uppgiften att söka den.

– Man behöver inte vara någon kopia av mig. Utgående från sitt kunnande kan man finna sin inriktning.

På kristdemokraternas partikansli arbetar tre heltidsanställda och två deltidsanställda. Särskilt före val måste partisekreteraren och även resten av organisationen jobba långa dagar och veckor.

– Flexibiliteten finns ofta efter val. Men före valen måste man själv vara flexibel.

– Jag har orkat bra, men också drabbats av sjukdomar. En gång var jag tvungen att vara med vid öppningen av valkampanjen, men hittade mig själv på den neurologiska avdelningen på Mejlans sjukhus. Nervsjukdom bröt ut kanske som en följd av konstant arbete och stress, även om jag inte ens upplevde någon mental utmattning. Det lärde mig att det också är viktigt att måna om tillräcklig vila, säger Maanselkä.

– Jag har i allmänhet trivts med mitt jobb. Idrotten har varit ett andningshål. Och familjens stöd har varit oerhört viktigt. Mina dagar spenderas antingen på jobbet, med familjen eller joggingturer.

På frågan om vilken roll de kristna värderingarna spelar i vårt samhälle och vilken KD:s roll är, svarar Maanselkä.

– När jag började på partiet var till exempel vår tanke om äktenskapet mellan en man och en kvinna mainstream. Men nu är den verkligen marginell. På tjugo år har det skett en mycket stor förändring i värderingarna.

– Om samma metoder används i dag som när våra åsikter var i majoritet lurar vi oss själva.
Maanselkä funderar på hur livsrummet för dem som klassificeras som konservativa och som blivit en minoritet skall tryggas i framtiden.

– Vi borde skapa en ”goodwill” i förhållande till samhällets värdeledare. Vi skjuter oss själva i foten om vi föreställer oss att hårt agerande ger resultat.

– Konservativ kristendom kan också framstå som sympatisk och varmhjärtad i mångas ögon med sina konstiga seder och värderingar, och utgöra en respekterad subkultur, säger Asmo Maanselkä, som snart avslutar sitt jobb som partisekreterare.

Ylös