Räsänen: Bristerna i lagstiftningen om hybridpåverkan bör korrigeras genast

24.11.2021 klo 18:40 KD-Svenska Merja Eräpolku

Den kristdemokratiska riksdagsgruppen kräver att lagstiftningen snabbt uppdateras så att vi tillfälligt kan stoppa mottagandet av asylansökningar i fall att Finland blir mål för en hybridoperation.

– En dylik lagändring skulle också vara ett ställningstagande för de instanser som arrangerar olaglig migration. Dessutom bör vi ta hand om myndigheternas resurser och ett fungerande samarbete för att kunna förbereda oss för en eventuell hybridoperation eller ett brett immigrationstryck av andra orsaker, motiverade före detta inrikesministern, riksdagsledamot Päivi Räsänen i KD:s tal i interpellationsdebatten.

Räsänen konstaterade att fullföljandet av internationella avtal inte kan förbise upprätthållandet av den nationella säkerheten.

– Vi måste kunna särskilja asylrätten och utnyttjandet av människor som spelknappar för att äventyra samhällsordningen och den nationella säkerheten.
Våra grannländer är medvetna om våra brister gällande hybridpåverkan, och de korrigeras inte genom att regeringen kommer med otydliga och motstridiga uttalanden.

Räsänen poängterade att vi också måste förbereda oss bättre mot eventuella hot på EU-nivå.
– Samarbetet är nu mera aktuellt än någonsin och det bör fördjupas särskilt för att utveckla praxisen hos de myndigheter som i fall av en hybridoperation ansvarar för vår interna säkerhet. Migranterna vid den Polska gränsen ska returneras till Belarus område på ett tryggt sätt och Belarus har ansvaret att undersöka deras situation eller returnera dem till ursprungsländerna.

Den kristdemokratiska riksdagsgruppen har undertecknat interpellationen om hybridpåverkan och kommer att rösta för misstroende för regeringen.

Ylös