KD:s Essayah: ”Att utöka utgifterna utan sysselsättningsåtgärder äventyrar välfärdsstatens hållbarhet”

14.12.2021 klo 11:41 Nyheter Merja Eräpolku

Enligt den kristdemokratiska riksdagsgruppen vilar regeringens linje inom social- och hälsovårdspolitiken samt ekonomi- och sysselsättningspolitiken inte på hållbar grund och föreslår därför misstroende för regeringen vid behandlingen för nästa års budget.

Enligt Kristdemokraterna borde man fästa uppmärksamhet vid sjukvården hellre för tidigt än för sent genom att kapa vårdköerna och ta hand om hälsovårdspersonalens välmående. I och med den ekonomiska coronakrisen borde regeringen ha uppdaterat sitt program och inhiberat sådana reformer som utökar den offentliga ekonomins underskott på långt sikt.

Att utöka de permanenta utgifterna utan sysselsättningsåtgärder äventyrar välfärdsstatens hållbarhet. Regeringens beslut utökar företagens kostnader samt kostnaderna för boende och trafik. De ökar därmed ojämlikheten i samhället genom att försämra särskilt deras ställning, som bor på landsbygden.

Enligt partiordförande Sari Essayah, som höll Kristdemokraternas grupptal i budgetdebatten, borde man förhålla sig mycket kritiskt till att skuldsätta sig och tänja på budgetramarna under ett kort ekonomiskt uppsving. Dessutom ökar det EU-återhämtningsinstrument regeringen godkänt samt dess sannolika efterträdare utgiftsbördan och indirekt även skattesatsen.

– I många länder tänker man – som vår regering – att man skapar ekonomisk tillväxt då den offentliga makten låter sin budget svälla för skuldpengar, och dessutom genom transfereringar på andras bekostnad. Den här utvecklingen lovar inte gott för ett åldrande och allt mera skuldsatt Europa.

– Regeringen Marin har med iver byggt upp nya dimensioneringar och kriterier för bland annat pedagogiken och hälsovården. Nu saknar vi pengar och snart även personal. Regeringen har i sin sjuk- och hälsovårdsreform betonat den administrativa reformen istället för att förbättra tjänsterna.

– Finansieringsmodellen för våra välfärdsområden är fortfarande inte fastslagen och hälsovårdspersonalen är utmattad av coronakampen. Samtidigt har vårdskulden växt till outhärdlig nivå. De personaldimensioneringar och vårdgarantier regeringen med iver skapat förblir döda bokstäver på papper om man inte garanterar tillräckliga satsningar på löner och personalens välmående, konstaterade Essayah.

Ylös