KD Naiset: Vaadimme terapiatakuuta nuorille mielenterveyspalveluihin pääsemiseksi

19.1.2022 klo 12:31 Politiikka Kristiina Kunnas

Kristillisdemokraattien naisjärjestö KD Naiset muistuttaa, että jonot nuorten mielenterveyspalveluihin ovat kohtuuttoman pitkiä. ”Tämä on kestämätöntä.”

KD Naiset huomauttaa kannaotossaan, että koronan seurauksena hoitovelka nuorten mielenterveyspalveluissa on suuri ja vain kasvaa.

– Jonot ovat jo nyt kohtuuttoman pitkiä, puolesta vuodesta vuoteen. Tämä on kestämätöntä.

– Mikäli nuori ei pääse ajoissa mielenterveyspalvelujen piiriin ja jonotusaika pitkittyy, sairaus saattaa syvetä ja kuntoutukseen tarvitaan yhä raskaampia, kustannuksiltaan kalliita hoitoja.

– Suomessa maksetaan jo nyt joka vuosi noin 11 miljardia mielenterveyden ongelmista erilaisina hoitoina, terapioina ja mielenterveysongelmista johtuvina sairauseläkkeinä. Tarvitsemme muutosta, KD Naiset vaatii.

KD Naiset haluaa panostaa palveluiden ennaltaehkäiseviin toimiin ja saada hoitotakuun rinnalle terapiatakuun joka takaa nuorelle pääsyn viikon sisällä tapaamaan asiantuntijaa.

KD Naiset haluaa panostaa palveluiden ennaltaehkäiseviin toimiin ja saada hoitotakuun rinnalle terapiatakuun joka takaa nuorelle pääsyn viikon sisällä tapaamaan asiantuntijaa.

Mielenterveyspalveluihin pääsy matalalla kynnyksellä on ennaltaehkäisevien toimien keskiössä.

– Nuorten mielenterveyden ennaltaehkäiseviä asioita ovat mielekäs arki ystävineen, turvalliset aikuiskontaktit kotona ja koulussa, harrastukset ja toimiva oppilas-ja opiskelijahuolto.

– Ennaltaehkäisy ei aina vaadi välttämättä ylimääräisiä resursseja. Suomessa on pilottikokeiluja, joissa pohditaan olemassa olevien resurssien uudelleen jakoa, KD Naiset toteaa.

– Olemassa olevia resursseja pitää voida tehostaa ja uskaltaa kokeilla uusia tapoja kohdata nuoria. Uusi hieno toimintatapa ovat Walk-in -terapiat, joita seurakunnat ovat aloittaneet Tampereella ja Helsingissä.

Nuori voi mennä ilman ajanvarausta tai lähetettä tapaamaan asiantuntijaa joka ohjaa tarvittaessa eteenpäin ja auttaa jaksamaan arjen keskellä. Tärkeää nuorille on kohtaaminen ja tunne siitä, että heitä kuunnellaan ja heistä välitetään.

– Tarvitsemme yhteistä tahtotilaa ja poliittisia päätöksiä sekä yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tämä on meidän kaikkien yhteinen asia, KD Naiset toteaa.

Helsinkiläinen varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sari Kumin aloitti KD Naisten puheenjohtajana tämän vuoden alussa.

 

 

Ylös