Peter Östman: ”Att möjliggöra en judisk vardag är en viktig del i arbetet mot antisemitismen”

27.1.2022 klo 14:53 Nyheter Merja Eräpolku

Ordförande för riksdagens Israel-vänskapsgrupp och KD:s riksdagsledamot Peter Östman efterfrågar raska åtgärder för att trygga en säker judisk vardag.

– Vi får inte låta antisemitismen ta plats i vardagen. En stor del av finländarna förhåller sig dömande mot rasism men kan ändå förundra sig över och förhålla sig negativt till flera centrala judiska traditioner såsom en kosherdiet eller omskärelse av pojkar, kommenterar Peter Östman.

Som bäst håller regeringen på att förbereda en lag som i konflikt med den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter strävar till att helt förbjuda kosherslakt.

På säkerhetsfronten måste Helsingfors judiska församling med sina omkring tusen medlemmar årligen satsa nästan en halv miljon euro för att barn och unga ska kunna gå i skola och församlingsmedlemmarna besöka synagogan tryggt innanför församlingens skyddsstängsel.

– Judendomen är en religion och kultur full av traditioner och seder. Samtidigt som vi effektivt bör motarbeta den tilltagande, till och med våldsamma antisemitismen, måste vi ihärdigt arbeta för att judarna tryggt och ostört kan leva sin vardag i Finland utan att stöta på kritik eller eftersträvanden att inskränka på rättigheterna. Traditionerna som pågått i årtusenden är en central del av många judars vardag, fortsätter Östman.

Förintelsens minnesdag firas idag, torsdagen den 27 januari.

Ylös