Östman: Vi måste rädda det finländska jordbruket  

17.2.2022 klo 10:48 Nyheter Merja Eräpolku

Riksdagsledamot Peter Östman tänker föreslå en aktualitetsdebatt om kostnadskrisen inom jordbruket och jordbrukspolitikens riktning för riksdagen. Han samlar som bäst in underskrifter för initiativet. Den akuta prisstegringen för el, bränslen, gödsel och andra produktionsfaktorer har höjt kostnaderna utan att prishöjningen syns i producentpriserna. Samtidigt gör handeln rekordresultat. Matkedjan är sönder.

– Känslorna hettar ju till när man säger vackra ord om utvecklingen av landsbygden och investeringar i miljöteknologi och bönderna samtidigt funderar på vad de ska mata djuren med och vad man kan förvänta sig av skörden då man behövt spara på gödslandet. Kostnadshöjningen har varit katastrofal, varnar Peter Östman som sitter i jord- och skogsbruksutskottet.

Östman påminner om att kostnadskrisen är akut på många gårdar. Köttutskottet för MTK-förbunden i Östra och Mellersta Finland uppskattade för ett tag sedan att en betydande andel av köttgårdarna kommer att sluta eller har redan avslutat sin produktion på grund av produktionskostnadskrisen. En stor del av köttgårdarna har slut på pengar och kreditvärdighet tills sommaren. Köttproduktionen avtar snabbare än köttproduktionen. Enligt Östman betyder det att en allt större andel av det kött som säljs i Finland i framtiden är utländskt.

– Det är ofrånkomligt att jordbrukskrisen också innebär en nationell matkris. En sådan har vi inte råd med. Då klimatförändringen fortskrider och den världspolitiska friktionen blir allt större måste vi med allt större bestämdhet hålla fast vid den inhemska matproduktionen. Åtgärder måste vidtas nu för att den förutspådda konkursvågen av gårdar inte förverkligas, kräver Östman.

Ylös