KD föreslår krispaket för jordbruket – ”Regeringen bör snabbt ta till åtgärder för att rädda jordbruket”

17.3.2022 klo 14:37 KD-Svenska Merja Eräpolku

Kristdemokraterna föreslår tiotals åtgärder för att stöda jordbrukets livskraft, försörjningssäkerhet och energisäkerhet. Genom krispaketet som publicerats idag vädjar partiet till regeringen Marin för att ta till omedelbara åtgärder för att lätta på den akuta kostnadskrisen inom jordbruket och på långt sikt utveckla självförsörjningen inom jordbruket och energiförsörjningen.

– Situationen vi befinner oss i nu är riktigt allvarlig. Energipriserna har flerdubblats. Det är svårt att få tag på gödsel och priserna skjuter i skyarna. Det är ont om djurfoder. Bankerna är oflexibla gällande finansiering till gårdarna. Åkrarna kan bli osådda. Varje dag stänger två till tre bondgårdar ner sin verksamhet. Allt detta i en situation, där kriget i Europa har startat en global matkris. I Nordafrika ransonerar man bröd och i Centraleuropa begränsar butikerna köpmängderna. Matpriserna stiger överallt, beskriver partiordförande och riksdagsledamot Sari Essayah.

– Framtiden för den inhemska matproduktionen är en ödesfråga för Finland och därför måste vi finna verktygen för att rädda den. Lantbruksföretagarna bör förutom den ära de förtjänar även få ett rättvisare pris för sitt arbete, betonar partiets 1. viceordförande, riksdagsledamot Peter Östman, som är medlem i riksdagens jord- och skogsbruksutskott.

Peter Östman 16.3.2022. Bild: Peter Östman

– Att påverka på EU-nivå är centralt för en fungerande jordbrukspolitik. Med andra ord förväntar vi oss beslut från såväl regeringen som kommissionen. Stödsystemet är komplicerat och vi har inte tid för att bygga upp nya betalningssystem. Därför bör vi utnyttja redan existerande system. Nu skulle det vara viktigt att kommissionen ger medlemsländerna mandat att stöda jordbruket snabbt och med så lätt byråkrati som möjligt, poängterar Essayah.

– Handelns dominerande roll på livsmedelsmarknaden är ett uppenbart problem som vi måste kunna åtgärda. Vi har följt marknadsvillkoren för långt om handeln från ett år till ett annat kan kamma hem vinsterna men producenten inte har råd att producera mat. Vi behöver ett kostnadsindex som avtalen binds till på livsmedelsmarknaden. Att trampa ner priserna på det här sättet skulle inte vara möjligt på någon annan marknad, säger Östman.

Kristdemokraterna föreslår att energiskatteåterbäringen utbetalas tredubbelt åt gårdarna. Det är viktigt att åtgärderna riktas till de gårdar som producerar på riktigt och som drabbats mest av kostnadskrisen. Återbäring av energiskatten till ett förhöjt belopp är precis ett sådant stöd. I KD:s krispaket konstateras det att beroendet av rysk energi måste avbrytas.

– Att förstärka självförsörjningen på energi är en fråga om försörjningsberedskap. Vi måste sänka bränsleskatten och pruta på distributionsskyldigheten som akuta åtgärder. Torven är vårt enda inhemska reservbränsle. De torvproducenter som fortfarande finns kvar bör med tillräckligt långa avtal göras till statens avtalsproducenter. Beroendet av fossila bränslen kan förminskas genom att ersätta rysk importdiesel med inhemska MyDiesel från Neste till så stor del som möjligt. MyDiesel skulle dessutom minska på utsläppen, konstaterar Essayah.

Bankregleringen får inte försätta gårdar i konkurs. Bankerna har inte gått in för att stötta bönderna med till exempel amorteringsfria perioder för lån eller andra arrangemang. De hänvisar till bankregleringen i EU.

– EU-reglerna får inte förorsaka att vi inte har bröd på bordet imorgon, sammanfattar Essayah.

Läs mer – krispaketet på finska

Ylös