Torvens återkomst

17.3.2022 klo 12:03 KD-Svenska Leo Byskata

Neova group, alltså tidigare Vapo, meddelade nyligen att de kommer att återuppta produktionen av energitorv. Detta trots att koncernen bara för några månader sedan meddelade att brytningen av energitorv kommer att avslutas och verksamheten nedmonteras.

Bakgrunden till helomvändningen är naturligtvis de stigande energipriserna. För värmeproducenterna handlar den växande efterfrågan på torv om mera än bara att tackla de höga topparna i energipriserna. Värmeverken vill ha långsiktiga, stabila och förutsägbara avtal med bränsleleverantörerna. Även försörjningsberedskapen verkar ha blivit en faktor som äntligen värdesätts även av globala aktörer.

Neova har ca 10 000 hektar påbörjade torvmarker vars produktion tidigare satts på paus. En nystart av produktionen handlar alltså inte om att börja dika och dränera torvmossar i naturtillstånd.

Kristdemokraterna har utmanat regeringen i dess strävan att nedmontera torvproduktionen.

Kristdemokraterna har under hela den pågående riksdagsperioden utmanat regeringen i dess strävan att nedmontera torvproduktionen. Huvudargumentet för återhållsamhet med nedmonteringen har varit försörjningsberedskapen, en faktor som regeringspartierna förbisett i sin fanatism.

Tur i oturen för Finlands del var att Putin bestämde för att invadera Ukraina redan i år. Hade han väntat med det i ett eller två år till, så hade torvproducenterna hunnit skrota sina maskiner i utbyte mot regeringens skrotpenning. Då hade det blivit kallt om tårna på vintern.

 

Ylös