Essayah: Finansieringen av social- och hälsovårdsreformen fortfarande oklar och brådskan kan urholka målen

5.4.2022 klo 15:27 KD-Svenska Merja Eräpolku

Sari Essayah, riksdagsledamot och partiordförande för Kristdemokraterna, är orolig för finansieringen av sote-reformen och skickar sin hälsning till regeringens ramförhandling. Sote-reformen borde förbättra kvaliteten och tillgängligheten på tjänster, men målet står hotat utan tillräcklig finansiering menar Essayah. Brådska och växande kostnader går dåligt ihop med målet.

– Löneharmoniseringen, it-kostnaderna, växande administrationskostnader samt flera andra investeringar höjer på sote-utgifterna för flera år framåt. Finansieringsmodellen för social- och hälsovårdsreformen tar inte hänsyn till flera centrala kostnadsfaktorer, och nu är sista stunden för att finna finansieringen inne, säger Sari Essayah.

– Det är på regeringens ansvar att välfärdsområdena har tillräcklig finansiering för vårdarlönerna och avvecklandet av sjukvårdsköerna som coronan åstadkommit, så som Kristdemokraterna föreslog i sin skuggbudget i slutet på förra året. Regeringsbeslutet om att skära i FPA-ersättningen kan sakta ner arbetet med vårdköerna ännu mer i den här situationen. Vårdskulden och en överbelastad vårdarkår blir för dyra för oss i det långa loppet, påminner Essayah.

– När reformen genomförs i brådska är risken hög att vi också skapar extrautgifter genom till exempel felanskaffningar. Nu hinner man inte med noggranna kostnadskalkyler eller jämförelse av olika alternativ. Man har räknat med att välfärdsområdenas strategier tar ställning till det viktigaste, men i verkligheten fattas de stora besluten innan strategierna är färdiga. Nu förflyttas exempelvis stödtjänster i ilfart till in-housebolag, medan man utesluter den privata och tredje sektorn. Ett sådant tillvägagångssätt inbringar inga besparingar alls, däremot tär de på den regionala livskraften, varnar Essayah.

– Välfärdsområdesfullmäktiges beslutsmöjligheter är också begränsade i och med att sjukvårdsdistrikten gjort stora investeringar ifjol som nu flyttas över till välfärdsområdena. Det kommer att ta länge innan vi faktiskt kan fatta strategiska beslut på välfärdsområdena.

Ylös