Essayah: KD-medlemmarna starkt för ett Finländskt NATO-medlemskap

23.4.2022 klo 13:58 KD-Svenska Merja Eräpolku

I och med det ryska invasionskriget har en stor majoritet av kristdemokraternas medlemmar ändrat inställning anående ett NATO-medlemskap.

– Enligt en undersökning bland partmedlemmarna är nästan 80 procent av de KD-medlemmar som svarat för att Finland ska gå med i Nato. Hälften av de tillfrågade säger att deras position har förändrats i och med anfallskriget som inletts av Ryssland, summerade KDs partiordförande Sari Essayah.

Essayah talade vid KDs partistyrelsemöte i Grankulla. Essayah konstaterade att i det förändrade säkerhetspolitiska läget, ger medlemmarnas och partistyrelsens stöd för medlemskap, ett starkt mandat till KD:s riksdagsledamöter för att stödja Finlands ansökan om medlemskap i Nato ifall presidenten och regeringen så föreslår.

– Vi vill fortsätta att slå vakt om vår frihet, suveränitet och territoriell integritet och värna om den finländska levnadskulturen och vår samhällsordning. Tidigare generationer slog vakt hem, tro och fosterland. Dessa frågor är inte förlegade för oss kristdemokrater, utan vi vill fortfarande stå upp för dessa värderingar, sade Essayah.

– Ett Nato medlemskap skulle göra mest skillnad i hur andra länder skulle vara med och bidra till vår säkerhet. Den förebyggande effekten av det kollektiva skyddet är av största vikt, det vill säga styrkan i den mycket omtalade femte artikeln är störst när den gör sig själv överflödig.

– Trots ett Nato-medlemssakp kommer vi även i fortsättningen att behöva bilateralt och multilateralt samarbete där det viktigaste är samarbetet med Sverige. Därför vore det önskvärt att deras Natobeslut skulle ske samtidigt, sade Essayah.

– Även som medlem av en försvarsallians skulle Finland fortsätta att sträva efter att främja regional stabilitet och diplomati och att upprätthålla så godq relationer med Ryssland som möjligt under dessa omständigheter. Ryssland är våra grannar och försvinner ingenstans, påminde Essayah.

Ylös