Nästan 80 procent av kristdemokraterna stöder NATO-medlemskap, enligt partiets säkerhetspolitiska enkät

23.4.2022 klo 14:02 KD-Svenska Merja Eräpolku

Enligt en medlemsenkät som gjorts bland Kristdemokraterna stöder nästan 80 procent (79,4 %) av KD:s medlemmar Finlands anslutning till Nato. Tre av fyra medlemmar i partiet vill Finland blir medlem i försvarsalliansen, oberoende vad Sverige fattar för beslut.

Bara var tionde medlem vill att det ordnas om en folkomröstning. Hälften av de tillfrågade svarade att deras inställning har förändrats efter Rysslands anfall av Ukraina.

Totalt 1 299 kristdemokratiska medlemmar, ungefär en fjärdedel av de som fick tiifrågades, svarade på enkäten som sändes via e-post till medlemmarna och gällde deras åsikter angående ett eventuellt NATO-medlemskap och ansökningsprocessen. Enkäten skickades till alla partimedlemmar som hade e-postadresser.

I enkäten frågades bl.a. om Finland skulle gå med i försvarsalliansen Nato. Av de 1299 svarande var 59,1 % positiva och 20,3 % försiktigt positiva. Klart negativt inställda till en Nato-ansökan var 9 procent.

74 % av de tillfrågade anser att Finland bör ansöka om medlemskap, även om Sverige inte gör det. 8,8 % ville att Finland fattar besluten tillsammans med Sverige. Över hälften (51,2%) av de tillfrågade ansåg att deras egen inställning har ändrat på grund av Rysslands agernade. Endast 1 av 10 (10,8 %) önskade en folkomröstning innan ansökan om medlemskap i Nato lämnas in.

Ylös