”Viktigt att vara med och bära ansvar där de utrikespolitiska linjedragningarna görs” – Peter Östman på viktig suppleantplats i utrikesutskottet

28.4.2022 klo 11:34 KD-Svenska Merja Eräpolku

– I det nuvarande utrikes- och säkerhetspolitiska läget är det viktigt att även KD är med och bär ansvar vid de bord där de utrikespolitiska linjedragningarna görs, berättar Peter Östman efter att han blivit vald som suppleant i utrikesutskott.

Kristdemokraternas riksdagsledamot, vice partiordförande Peter Östman har fått ett viktigt förtroendeuppdrag som suppleant i riksdagens utrikesutskott. Utrikesutskottet behandlar viktiga fördrag och frågor om allmän utrikes- och säkerhetspolitik, utrikeshandelspolitik, utvecklingssamarbete, internationella organisationer och finländska fredsbevarande styrkor samt Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

– Jag ser detta som en naturlig fortsättning på de internationella sammanhang jag alltid har trivts i.

Just nu har utskottet regeringens redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön på sitt bord. I redogörelsen bedöms de fördelar och risker ett eventuellt Nato-medlemskap kunde medföra.

Utskottet kommer med ett betänkande om redogörelsen.

Östman är den kristdemokratiska riksdagsgruppens val för uppdraget. Han har under de senaste åren lett både riksdagens vänskapsgrupp för Israel och Ukraina och är dessutom viceordförande för grupperna för Tyskland och Armenien.

Under förra mandatperioden var Östman viceordförande för vänskapsgruppen för USA, som han fortfarande är medlem i. Östman är också en aktiv medlem i de nordiska vänskapsgrupperna.

 

Ylös