Kristillisdemokraatit esittävät biodieselin pientuotannolle verovapautta

20.5.2022 klo 10:47 Eduskunta Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustajat ehdottavat, että biodieselin paikallista pientuotantoa edistettäisiin verovapauden avulla.

KD:n kansanedustajien eilen aiheesta jättämässä kirjallisessa kysymyksessä tiedustellaan, aikooko hallitus vapauttaa omaan käyttöön tuotetun biodieselin tai biodieselin pientuotannon valmisteverosta tai muuten tukea hajautettua paikallista biodieselin tuotantoa.

– Biodieselin pientuotannon kehittämistä rajoittaa valmistevero.

– Biodieselin pientuotannon kehittämistä rajoittaa valmistevero. Myös omaan käyttöön tuotettu biodiesel on valmisteveron alaista. Verovapaus tai valmisteveron alennus tekisi pientuotannosta kannattavampaa, aiheesta jätetyn kirjallisen kysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja Peter Östman kertoo.

Huoltovarmuuden ja kriisivarautumisen tärkeä osa on energiantuotannon maantieteellinen hajauttaminen sekä laaja energiantuotannon perusasioihin liittyvä osaamispohja. Valmius pienimuotoiseen hajautettuun biopolttoainetuotantoon lisäisi huoltovarmuutta sekä kaupungeissa että maaseudulla.

– Kaupunkialueilla syntyviä jäterasvoja voitaisiin nykyistä paremmin hyödyntää myös paikallisesti. Jos raaka-ainetta pystytään hyödyntämään mahdollisimman lähellä raaka-aineen syntypaikkaa, säästetään raaka-aineen kuljetuskustannuksissa ja vähennetään esimerkiksi logistiikkaketjuun ja tuotannon keskittymiseen liittyviä riskejä, Östman toteaa.

Myös maatiloilla voidaan tuottaa biodieseliä itse esimerkiksi rypsistä. Biodieselin pienimuotoinen tuotanto on varsin yksinkertaista eikä vaadi kovin kallista laitteistoa.

– Valmius omaan polttoainetuotantoon parantaisi maatilojen kriisivarautumista, eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenenä työskentelevä  Östman muistuttaa.

 

Ylös