Peter Östman: Finland behöver en nationell matpanel för att svara på matkrisen på långt sikt

20.6.2022 klo 18:34 KD-Svenska Merja Eräpolku

Kristdemokraternas riksdagsledamot och viceordförande Peter Östman har tillsammans med partiets övriga riksdagsledamöter ställt ett skriftligt spörsmål till ansvarig minister gällande grundandet av en nationell matpanel. Panelen skulle följa klimat- och naturpanelernas modell.

– Enligt experter hotas världen av den allvarligaste matkrisen på årtionden. Det finska lantbruket och matproduktionen har redan länge lidit av en lönsamhetskris och nu när kriget i Ukraina fått produktionsfaktorerna att explosionsartat stiga i pris har situationen blivit värre än någonsin. Matkrisen löses inte genom att politiker och lobbyister träffas över en kaffekopp. Det är tydligt att krisen kräver nationell koordinering på en ny nivå och på allvar, motiverar Peter Östman sitt spörsmål.

Den akuta matkrisen väntar inte på tillsättandet av paneler utan kräver raska åtgärder. Ändå är den länge fortgångna lönsamhetskrisen, handelskedjornas maktposition på matmarknaden, Finlands alldeles nya situation gällande försörjningssäkerhet och säkerhetsomgivning, den stängda Rysslandsmarknaden och klimatförändringen faktum som inte kommer att vara över på en stund. Naturresursinstitutet Luke har nyligen publicerat sina mål för nästa regeringsprogram och föreslår där bildandet av en nationell matpanel.

– Klimat- och naturpanelerna är lagstadgade eller tillsatta av ministeriets beslut. Om vi inte gör lika för matens del nu trots att en expertinstans föreslagit det är det ett tydligt tecken på att vi inte tar matkrisen på allvar, sammanfattar Östman.

Ylös