Ett budgetunderskott på 8 miljarder är en underskattning – ytterligare finansiering kommer att behövas för att täcka underskottet av social- och hälsovårdsbudgeten

16.12.2022 klo 18:16 KD-Svenska Merja Eräpolku

– Marins regering kommer att lämna som handräckning till följande regering en budget som har ett underskott på mer än 8 miljarder euro. Dessvärre är detta inte hela sanningen, sade riksdagsledamot Päivi Räsänen.

Om ett par veckor inleder social- och hälsovårdsområdena sin verksamhet, och det finns ett hål på mer än en miljard i deras finansiering. Det blir en uppgift för följande regering att fylla igen hålet, anmärkte Päivi Räsänen under responsdebatten om budgeten den 14 december.

– Dessutom har regeringen genom sina egna åtgärder också förvärrat vårdskulden genom att skära ner fpa-ersättningarna.

Bristen på personal har lett till att enheter har stängts, köerna har blivit längre, trängseln på akutmottagningarna har blivit värre och många inom vårdpersonalen har drabbats av utmattning, Situationen är värst inom HNS-regionen.

– Regeringen har nog snickrat ihop goda paragrafer om vårdgaranti och dimensionering av personalen inom åldringsvård, men paragraferna är döda bokstäver om man inte hittar vårdpersonal och finansiering för att verkställa dem. På sjukhus och hälsocentraler frågar man hur dessa goda reformer skall genomföras om man inte ens kan uppfylla de nuvarande kraven, konstaterade Räsänen.

Ylös