– Erikoissairaanhoitoon on päästävä alle 6 kuukaudessa kuten laki velvoittaa, Peter Östman vaatii hallitukselle osoittamassaan kirjallisessa kysymyksessä

27.1.2023 klo 15:51 Politiikka Samuli Rissanen

Kansanedustaja Peter Östman on jättänyt hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaatii, että erikoissairaanhoitoon on päästävä alle 6 kuukaudessa kuten laki velvoittaa.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Peter Östman arvioi, että käytännössä laki ei tällä hetkellä toteudu, sillä seuraamukset lain noudattamatta jättämisestä ovat lähes olemattomia.

Tilanne on huolestuttava ja erikoissairaanhoitoa odottaneiden (yli lain määrittämän 6 kuukauden rajan) potilaiden osuus on kasvussa.

Kehitys johtaa terveydenhoitojärjestelmämme eriarvoistumiseen

Tämä on johtanut siihen, että ne, joille se on mahdollista, hakeutuvat yksityiselle puolelle hoitoon, vaikka he olisivat olleet oikeutettuja hoitoon myös julkisella puolella.

– Tällainen kehitys johtaa terveydenhoitojärjestelmämme eriarvoistumiseen, koska kaikilla kansalaisilla ei ole mahdollisuutta yksityisen puolen hoitoon, Östman muistuttaa.

Hän on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen aiheesta tänään 27.1.

Ylös