Työn verotus kevenee pieni- ja keskituloisilla

12.8.2015 klo 16:42 Politiikka Samuli Rissanen

Valtion ensi vuoden budjetissa on nettomääräisiä säästöjä 900 miljoonaa euroa. Toisaalta pieni- ja keskituloisten ansioverotusta kevennetään 450 miljoonalla eurolla.

Valtion talousarvioehdotuksen loppusumma on 53,9 miljardia euroa. Valtiontalouden tuloiksi arvioidaan 48,7 miljardia euroa, joten budjettiesitys on 5,3 miljardia alijäämäinen. Nettosäästöä on 900 miljoonan edestä.

Valtiovarainministeri Alexabder Stubb arvioi, että säästöjen avulla budjettialijäämä saadaan puristettua alle 3 prosentin, joka on EU:n taloussopimusten asettama yläraja alijäämälle.

Kristillisdemokraatit julkistavat oman vaihtoehtoisen budjettiesityksensä elokuun loppupuolella pidettävän eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä

Määrärahoissa on huomioitu hallitusohjelmassa päätetyt sopeutustoimet, jotka alentavat valtion menoja ensi vuonna noin 900 miljoonalla eurolla tähän vuoteen verrattuna.

Säästöt kohdistuvat muun muassa kehitysyhteistyömenoihin (200 milj. euroa), opetukseen ja korkeakouluihin (210 milj. euroa), sairaanhoitokorvauksiin (78 milj. euroa), valtionhallinnon toimintamenoihin (noin 40 milj. euroa) sekä sosiaalietuuksien indeksikorotuksiin. Lisäksi useita asiakasmaksuja korotetaan.

Toisaalta hallitus on päättänyt korottaa takuueläkettä 23 eurolla kuukaudessa. Korotuksen kustannusvaikutus on 30 miljoonaa euroa vuonna 2016. Sisäiseen turvallisuuteen tehdään 50 miljoonan euron lisäpanostus. Puolustuksen materiaalihankintoihin varaudutaan 50 miljoonan euron lisäyksellä. Omais- ja perhehoitajien vapaajärjestelmiin kohdennetaan 85 miljoonaa euroa.

Työn verotusta kevennetään hallitusohjelman mukaisesti erityisesti pieni- ja keskituloisilla korottamalla työtulovähennystä 450 miljoonalla eurolla.

Valtiovarainministeri Alexander Stubb kertoi budjetin päälinjat tänään iltapäivällä. Hallituksen budettiesitysen päälinjat on sovittu tilanteessa, jossa talous ei ole juuri kasvanut viimeisen neljän vuoden aikana heikon suhdannetilanteen sekä rakenneongelmien vuoksi. Julkinen talous on alijäämäinen jo seitsemättä vuotta peräkkäin.

Myös lähivuosien näkymät ovat heikot.

Kristillisdemokraatit julkistavat oman vaihtoehtoisen budjettiesityksensä elokuun loppupuolella pidettävän eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä.

 

 

Ylös