Lääkäri-kansanedustaja Sari Tanus: ”Olen antanut valan hoitaa ja helliä, en voisi surmata potilasta”

3.5.2018 klo 19:14 Politiikka Samuli Rissanen

– Hyvään saattohoitoon ei voi kuulua potilaan surmaaminen, kansanedustaja Sari Tanus sanoo. Hän muistuttaa, että siellä missä potilaan tarpeet on kohdattu ja kivut lievitetty, ei edes esiinny toiveita eutanasiasta.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus vetosi eutanasiaa koskevassa eduskuntakeskustelussa lääkärinä antamaansa valaan.

– Olen luvannut, etten anna potilaalle kuolettavaa myrkkyä, vaikka sitä minulta pyydettäisiin. Olen luvannut hoitaa ja helliä, Tanus muistutti Hippokrateen valasta.

Hänen mielestään kuolettavia myrkkyjä tai eutanasiassa käytettäviä myrkkyruiskeita ei edes tarvita, kun potilaan asianmukaisesta saattohoidosta huolehditaan.

Hän kutsui edustajatoverinsa tutustumaan Tampereelle Pirkanmaan saattohoitokotiin, joka oli ensimmäinen laatuaan Suomessa. Siellä toteutetaan mottoa: ”Kun ei ole enää mitään tehtävissä, on vielä paljon tehtävää.”

– Siellä, missä kuolevan tarpeet kohdataan ja kivut lievitetään, ei esiinny toiveita eutanasiasta, Tanus muistuttaa.

Laadukas saattohoito on hänen mukaansa saatava kaikkien sitä tarvitsevien ulottuville kaikkialla Suomessa.

– Se tarkoittaa, että kuolevan potilaan potilaan yksilökohtaiset tarpeet kohdataan, kivut ja muut oireet lievitetään, pelot ja arvottomuuden, taakkana olemisen tunne saadaan väistymään ja myös iäisyyskysymykset kohdataan yhdessä.

– Hyvä saattohoito kohtaa myös kuolevan potilaan omaiset ja läheiset tarpeineen. Hyvässä saattohoidossa arvostetaan ja kunnioitetaan potilasta ja osataan olla myös hiljaa läsnä.Siinä potilas voi täysin luottaa lääkäriinsä ja hoitajiinsa.

 

– Aika ajoin edelleen kuulee puhuttavan passiivisesta eutanasiasta, mutta sellaista ilmaisua ei tulisi käyttää lainkaan. Eutanasia on vain ja ainoastaan aktiivista.

Sen sijaan hyvään saattohoitoon ei voi kuulua potilaan surmaaminen.

Tanus uskookin, että eutanasia-kansalaisaloitteen taustalla on monia, jotka ovat joutuneet näkemään omaistensa ja läheistensä suunnatonta kärsimystä.

Tilanne olikin vuosia sitten kivun ja muiden oireiden lievityksen osalta huomattavasti nykyistä heikompi. Tällä hetkellä käytössä on tehokas keinovalikoima oireiden lievitykseen ja tarvittaessa myös sedaatio, jonka avulla pystytään lievittämään hankalimmatkin oireet.

– Laiminlyöntejä ja epäkohtia on toki esiintynyt. Paikkakunnasta riippuen saattohoidon ja tehokkaan oireen lievityksen saatavuus on voinut vaihdella, mutta epäkohtia ei tule hoitaa laillistamalla potilaan surmaaminen, Tanus sanoo.

Hän painottaa, että eutanasia on aina aktiivinen, surmaamiseen tähtäävä toimenpide.

– Aika ajoin edelleen kuulee puhuttavan passiivisesta eutanasiasta, mutta sellaista ilmaisua ei tulisi käyttää lainkaan. Eutanasia on vain ja ainoastaan aktiivista.

Eutanasiasta on kokemusta muutamasta maasta. Euroopassa Hollanti ja Belgia ovat tässä suhteessa synkkyyden ilmentymiä.

– Jos jollakin on ollut ajatus, että eutanasian laillistamisen jälkeen sitä käytettäisiin tiukoin kriteerein vain hyvin harvoin, on todellakin väärässä, Tanus muistuttaa.

Eutanasian laillistaneissa maissa eutanasian käyttö on moninkertaistunut. Sitä käytetään myös nuoriin ja lapsiin, kehitysvammaisiin, psyykkisesti sairaisiin ja dementikkoihin. Myös aivan tavanomaisissa  ikääntymiseen liittyvissä vaivoissa on käytetty eutanasiaa.

– Lisäksi on todettu, että neljäsosa, ehkä jopa paljon suurempi osa eutanasioista jää kokonaan ilmoittamatta.

– Hollannissa on myös käsittelyssä aloite, minkä mukaan eutanasia pitäisi olla mahdollinen ilman sen kummempaa diagnosia tai vaivaa, vain jos kokee eläneensä jo riittävästi.

Tanuksen mukaan Alankomaiden eutanasiakäytäntöjen ”Slippery slope” eli kalteva pinta ei siis ole vain uhka vaan se on todellisuutta Euroopassa.

– Kun eutanasialle on avattu ovi, se on tullut ja tulee yhteiskuntaan omalla dynamiikallaan. Se käyttö laajenee. Samanaikaisesti, surmaamisen laillistamisen myötä, myös itsemurhaluvut ovat näissä maissa selvästi lisääntyneet.

– Eutanasialle ei saa vähimmässäkään määrin raottaa ovea. Se ei kuulu ihmistä arvostavaan ja ihmiselämää kunnioittavaan yhteiskuntaan. Sen sijaan laadukas saattohoito tulee saattaa kaikkien sitä tarvitsevien ulottuville kaikkialla Suomessa.

 

Ylös