Leena Askeli haluaa kristillisdemokraateille palavaa henkeä: ”Meidän on tultava selvemmin olemassa oleviksi”

9.11.2019 klo 17:22 Kenttätoiminta Merja Eräpolku

– Meillä pitää olla palavaa henkeä, jotta todella näytämme väriämme ja tulemme vielä selvemmin olemassa oleviksi, rohkaisi Leena Askeli piirikokouksen alkusanoissaan Kajaanissa.

Kempeleläinen erityisopettaja, kunnanvaltuutettu Leena Askeli jatkaa KD:n Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun piirin puheenjohtajana. Hän rohkaisee kristillisdemokraatteja näyttämään väriä ja puolustamaan perinteisiä, kristillisiä arvoja.

– Meitä halutaan laittaa hiljaiseksi. Ehkä halutaan, että KD olisi jokin ”ystävädemokraatit” tai sitten meitä leimataan uskontopuolueeksi.

Askelin mukaan nyt jos koskaan tarvitaan KD-puoluetta, joka puolustaa perinteisiä, kestäviä arvoja.
–  On tuntunut, että koti, uskonto ja isänmaa rymäytetään äkisti ja raa’alla tavalla alas, vaikka ne ovat olleet vuosikymmeniä perusarvojamme. On aloitettu väheksymällä koteja. Lopputulema on, että kodit, joissa on vain yksi ihminen, lisääntyvät.

Askelin mukaan vastaavaa kehitystä on myös Ruotsissa, mikä näkyi muun muassa äskettäin opetussuunnitelmaa on uudistettaessa.
–  Pois opetettavien asioiden listalta oli jätetty kansallislaulu. Se on loukannut ja järkyttänyt ihmisiä. Asiassa on jouduttu perääntymään ja selittelemään asioita.

Samaisessa uudistuksessa historian ja uskonnon opetuksesta on karsittu tunteja ja siinäkin keskitytään toisen maailmansodan jälkeiseen aikaa.
– Helposti tullaan historiattomiksi. Miten voidaan pitää kiinni perinteistä, jos ei tunneta historiaa kuin muutama vuosikymmen taakse päin, Askeli pohti.

Erityisopettajana työskentelevä piirijohtaja muistuttaa, että lasten kasvatuksella tai kasvattamatta jättämisellä muutetaan maailmaa.

Miten voidaan pitää kiinni perinteistä, jos ei tiedetä kuin muutama vuosikymmen taaksepäin. – Leena Askeli

– Kenen agendalla Suomea rakennetaan? Koen, että meillä murretaan perinteisyyttä. Täällä haukotaan henkeä, kuinka ”tuokin ja tuokin” on saatu aikaan.

KD:n Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun piiri piti syyskokouksensa Kajaanin kaupungintalolla lumisateisena lauantaina 9. marraskuuta. Piirihallituksen varapuheenjohtajana jatkaa kaupunginvaltuutettu Marja-Leena Kemppainen Oulusta, joka piti kokouksen jälkeen järjestökoulutusta.

Piirihallitukseen vuodelle 2020 valittiin Askelin ja Kemppaisen lisäksi Eija-Leena Kärkimaa ja Kai Similä Kempeleeltä, Vesa Aitto-oja Oulusta, Matti Heikkinen Oulaisista, Yrjö Sorvari Sotkamosta, Raija Kankaala Raahesta, Onerva Komulainen Kajaanista ja Ulla Lehtikangas Ylivieskasta.

Elinvoimainen Kainuu – hyvä asua ja elää

Piirikokous hyväksyi kolme kannanottoa. KD:n piirikokousväki kannustaa Kainuuseen kaipaavia raivaamaan tietä hyvinvointiinsa rohkealla paluumuutolla.

– Kainuun alue on erinomaista paluumuuttoaluetta ihmisille, jotka haluavat vireän työelämän lisäksi pitää itsensä ja lapsensa yhteydessä itseensä, toisiinsa ja luontoon. Paluumuuttohaaveiden onnistumiseksi Kainuun alueelle on saatava myös ns. puolisotyöpaikkoja miehisten alojen työpaikkojen lisäksi.

– Koulutustarjonnan on oltava monipuolista, kaikki eivät halua opiskella peli- tai kaivosalaa, vaikka ko. alojen osaaminen onkin säilyttävä kilpailukykyisenä. Matkailualan kehittymiseen monipuolisine virkistysmahdollisuuksineen tarvitaan myös hyvinvoivaa työvoimaa.

Sananvapautta ei saa kaventaa rikosilmoituskulttuurilla

Piirin toisessa kannanotossa muistutetaan, että demokraattisen yhteiskunnan kantava perusta on laaja sanan-, mielipiteen- ja uskonnonvapaus.

– Elämänkatsomuksellisten ja kulttuuriristiriitojen kanssa on opittava elämään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita oman arvomaailman ja kulttuurin kieltämistä – päinvastoin niiden sisäistäminen antaa eväitä myös muiden ymmärtämiseen ja kunnioittamiseen. Mielipide-eroja ei voida ratkaista siten, että vääriksi leimatuista mielipiteistä aletaan tehdä rikosilmoituksia.

– Jo pelkästään pelko siitä, että joutuu mielipiteistään rikosilmoituksen uhriksi johtaa helposti sananvapauden kaventumiseen itsesensuurin kautta.

Aktiivisella perhepolitiikalla raivattava tietä syntyvyyden nousulle

KD:n Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun piirin mielestä ennätysalhaisten syntyvyyslukujen ja synkän väestöennusteen pitää johtaa perhe- ja lapsipolitiikan uudistamiseen. Yhteiskunnan tulee nykyistä vahvemmin kannustaa ja tukea nuoria pareja lasten saamiseen. Aktiivisella perhepolitiikalla on raivattava tietä syntyvyyden nousulle.

Syntyvyyden lisääminen edellyttää perhetukien korotuksia sekä perheen ja opiskelun tai työn parempaa yhteensovittamista.

– On väärin, jos lasten saamisen ja kasvattamisen merkitys on alisteinen muille yhteiskunnallisille tavoitteille, kuten työelämän tasa-arvolle. Perhevapaisiin tarvitaan kiintiöiden sijaan lisää joustavuutta. Etenkin yrittäjä- ja opiskelijaperheillä on omat erityistarpeensa. Siksi joustava malli, jossa vanhemmat itse päättävät lastensa hoidosta ja vapaiden jakamisesta on kaikkein toimivin. Kristillisdemokraatit haluavat säilyttää kotihoidontuen tason.

Ylös