– Kotidialyysihoidossa ei ole häviäjiä vaan ainoastaan hyötyjiä, lääkäri-kansanedustaja Sari Tanus sanoo

13.12.2019 klo 14:14 Politiikka Samuli Rissanen

Kotidialyysihoito on yhteiskunnalle edullisempaa kuin sairaaladialyysihoito. Kansanedustaja Sari Tanus vaatii hoidosta aiheutuvien kustannusten kompensoimista niin, että taloudellinen rasitus ei estä kotidialyysihoidon valitsemista.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus vaatii hallitukselle suuntaamassaan kirjallisessa kysymyksessä kotidialyysihoidoista aiheutuvien maksujen kompensoimista potilaalle niin, että hoidosta aiheutuva taloudellinen rasitus ei estä kotidialyysihoidon valitsemista.

– Dialyysihoito pyritään nykyään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti potilaan kotona. Tämä parantaa potilaiden elämänlaatua ja eliniän ennustetta sekä säästää yhteiskunnan kustannuksia, lääkäri-kansanedustaja Sari Tanus kertoo.

Potilas hyötyy ja elämän laatu paranee, kun vaativa hoito voidaan toteuttaa kotona

Kotidialyysihoidossa ei ole häviäjiä vaan ainoastaan hyötyjiä. Potilas hyötyy ja elämän laatu paranee, kun vaativa hoito voidaan toteuttaa kotona, Tanus muistuttaa.

Kotihoito pitää sairaalahoitoa paremmin yllä potilaan toimintakykyä, koska se voidaan suunnitella yksilölliseksi ja potilaan elämäntapaan sopivaksi.

– Tämä mahdollistaa esimerkiksi työssäkäynnin ja opiskelun, jos dialyysi toteutetaan öisin.

Sairaala hyötyy, kun hoitopaikat saadaan vaikeimmin sairaiden käyttöön. Kunnat hyötyvät, koska kotidialyysi on kustannuksiltaan edullisempaa kuin hoito sairaalassa tai hoitokeskuksessa. Myös matkakuluista saatava säästö on huomattava.

Kotona tehtävä dialyysi sopii hänen mukaansa lähes kaikille, joilla on motivaatiota tehdä hoito omatoimisesti ja ovat valmiita sitoutumaan siihen. Lääketieteellisiä esteitäkin on vain harvoin.

Vammaisetuuksien ohella ei ole kuitenkaan muita tukimuotoja, joilla voitaisiin kompensoida kotihoidon aiheuttamaa maksurasitusta potilaalle.

– Merkittäväksi epäkohdaksi muodostuukin se, että nykytilanne ei huomioi potilaan eikä yhteiskunnan näkökulmaa, jotka puoltaisivat kotidialyysin lisäämistä, Tanus sanoo.

 

Ylös