Antero Laukkasen rohkeat ehdotukset: ”Ulosotossa oleville lomautetuille heti keskeytys maksuihin – ja haaste suuryrityksille lennättää suomalaiset kotiin”

18.3.2020 klo 19:27 Eduskunta Kristiina Kunnas

Kristillisdemokraattien Antero Laukkasella oli puheenvuorossaan rohkeita ehdotuksia niin maksujärjestelyistä, köyhien ruokkimisesta kuin myös suomalaisten saamisesta takaisin kotimaahan. – Nyt jos koskaan voimme kaikki antaa apuamme, hän vetosi.

Uudenmaan KD-kansanedustaja Antero Laukkanen puhui yhteisestä vastuustamme, ja muisti niin leipäjonojen varassa olevat, vähävaraisten perheiden lapset kuin myös ulosotossa tai velkajärjestelyissä olevien lomautettujen tai työttömäksi joutuvien ahdingon.

Laukkasella oli puheessaan myös käytännön rohkeita ehdotuksia sekä talousavusta että ulkomailla jumissa olevien suomalaisten saamisesta takaisin kotimaahan.

Laukkanen lähetti rohkean haasteen suuryrityksille puheessaan.

– Haluaisin haastaa yritysmaailman talkoisiin – erityisesti ne suuryritykset, joilla on yksityiskoneita. Te voisitte auttaa ja tuoda ulkomailla olevat suomalaiset takaisin kotimaahan järjestämällä lennot. Tämä olisi hyvää kotimaista toimintaa, Laukkanen sanoo.

– Tämä olisi suuryrityksille kannattavaa ainakin imagollisesti, Laukkanen uskoo.

Hänen mukaansa valmiuslaki-keskustelussa oli jo kuultu hyviä ja vastuullisia puheenvuoroja.

– Se kertoo siitä, että huoli on yhteinen, ja ymmärrys vakavista ja vaativista toimenpiteistä on samaten yhteinen.

Hän halusi tuoda monipuoliseen keskusteluun vielä muutaman asian – jotka nekään eivät ole jääneet edustajatovereilta huomioimatta, minkä Laukkanen puheenvuorossaan myönsi.

– Haluan nostaa esiin vähävaraisten tilanteen. Haluan muistaa ne, joiden elämä on leipäjonojen varassa. Sekä ne yksityishenkilöt, jotka ovat ulosoton kohteena.

– On myös paljon köyhien perheiden lapsia, joiden ainoa lämmin ruoka on koulussa tarjottava ateria.

– Meidän on turvattava ruoka-apua antavien yhdistysten toimintaedellytykset. Leipäjonosta saatu ruokakassi on monille ainoa ruoka, jonka he saavat hankittua, Laukkanen vetoaa.

Meidän on turvattava ruoka-apua antavien yhdistysten toimintaedellytykset.

Hän on ilokseen pannut merkille, että ruoka-apua antavat yhdistykset ja kirkot ovat ketteriä toimijoita.

– Siellä on jo rakennettu erilaisia malleja – ruokakasseja valmistetaan etukäteen, ei synny juurikaan jonoja eikä lähikontakteja.

Ulosotossa olevat henkilöt, jotka ovat joutumassa lomautetuiksi tai ir ovat Laukkasen suuri huolenaihe.

– Heidän kohdallaan on keskeytettävä ulosottotoimet määräajaksi, jotta he saisivat mahdollisuuden asioidensa järjestelyyn, Laukkanen vaatii.

– Monen ulosotossa olevan selviäminen on kiinni tehdystä maksusuunnitelmasta. Koko elämänhallinnan kannalta tämän maksusuunnitelman noudattaminen on ehto sille, että he saavat asiansa järjestykseen.

– Myös velkajärjestelyssä olevien kohdalla pitäisi maksusuunnitelma-aikatauluissa joustaa, jos edessä on lomautus tai työttömyys.

Jos velkajärjestelyssä oleva ei pysy maksusuunnitelmassaan, raukeaa ohjelma.

– Toivon, että ministeriryhmässä käytte näitä läpi, sillä nämä ovat inhimillisiä tragedioita, Laukkanen vetoaa.

Hänen mukaansa nyt jos koskaan on lähimmäisyhteiskunnan aika.

– Nyt on inhimillisyyden aika, jossa itsekkyys ja omat oikeudet laitetaan sivuun, ja luodaan katse ympäristöön. Voisinko minä olla apu lähimmäiselleni?

Laukkasen mielestä poikkeustila avaa meille kaikille mahdollisuuden auttaa siellä, missä vain näemme tarpeen.

Puheensa lopuksi espoolaiskansanedustaja Antero Laukkanen muistutti omavaraisuuden turvaamisesta.

– Se on tärkeimpiä kansallisia prioriteettejamme kaikissa mahdollisissa tilanteissa.

– Huolella on käytävä läpi ne muutostarpeet, jotka nostavat omavaraisuuttamme. Esimerkiksi maatalouden tukemisessa on kyse suomalaisesta ruuasta, sen pysymisestä tuotannossa ja siten myös omavaraisuudesta.

Sosiaalineuvos Antero Laukkanen on pitkään toiminut ruoka-apua järjestävän yhdistyksen hallituksessa Espoossa. Hän on myös aikanaan kokenut yrittäjänä 1990-luvun laman katkerat seuraukset. (Kristiina Kunnas)

 

Ylös