KD:s riksdagsgrupp offentliggjorde sin alternativbudget – ”Vi sätter fart på ekonomin på ett säkert sätt”

25.11.2020 klo 13:33 Nyheter Merja Eräpolku

Kristdemokratiska riksdagsgruppen föreslår skattesänkningar för att hålla ekonomin igång under corona-krisen. I sin alternativbudget som offentliggjordes på onsdagen föreslår gruppen skattesänkningar för nästan en miljard euro. KD föreslår t.ex. en sänkning av inkomstskatt och en ökning av hushållsavdraget.

KD skulle sänka priset på livsmedel genom att sänka mervärdeskatten för frukt och grönsaker till en lägre skattesats på 10%. Stödet för närståendevård skulle bli helt skattefritt. Kristdemokraterna skulle också återkalla regeringens höjningar av bränsleskatten och andra energiskatter.

Under den svåra ekonomiska situationen föreslår KD endast måttliga ökningar av de offentliga utgifterna. De största ökningarna är relaterade till att förbättra äldreomsorgen, införandet av terapigarantin och stöd till barnfamiljer. Gruppen föreslår att avgiften för syskon avskaffas helt inom barnomsorgen. Ytterligare medel skulle också användas för att återinföra celiaki-stödet.

Riksdagsgruppen godkänner inte regeringens planer på att utöka den obligatoriska skolgången. Projektet borde ha lagts på is i denna situation. Istället för att utöka den obligatoriska utbildningen skulle KD fokusera på åtgärder för att hjälpa de elever som behöver extra stöd.

Statens inkomster skulle gruppen stärka genom att införa en hälsobaserad skatt för tillsatt socker. KD vill också begränsa av skatteavdraget för arbetsmarknadsorganisationernas medlemsavgifter. Utgifterna skulle minskas genom att reformera bostadsbidragssystemet. Som engångsintäkter föreslår KD en minskning av Klimatfondets och Sitras kapital. Intäkterna från Sitra skulle användas till stöd för företagsdrivna utvecklingsprojekt som kan generera ny tillväxt.

Samtidigt med alternativbudget presenterade KD ett sysselsättningspaket som skulle kunna öka sysselsättningen med upp till 100 000 under de kommande åren.

Sammantaget skulle KD:s riksdagsgruppens alternativbudget öka de offentliga utgifterna med 322 miljoner euro och minska skatteintäkterna med 893 miljoner euro. Nya intäkter och besparingar uppgår till 1,6 miljarder euro. Alternativbudgeten skulle minska lånebehovet med närmare 500 miljoner euro.

Läs mer på finska

Ylös