”Regeringens fördröjning med sysselsättningsåtgärder kommer att bli mycket dyrt”, säger Sari Essayah

25.11.2020 klo 13:39 Nyheter Merja Eräpolku

KD presenterade sitt eget sysselsättningspaket och alternativsbudget.

– Regeringens beslut att skjuta framåt besluten om sysselsättningsåtgärder kommer att bli mycket dyrt för vårt land. Enorm skuldsättning i kombination med slapphet i sysselsättningsåtgärder lämnar nästa regering med ett växande problem. Trots corona-situationen är det bråttom med sysselsättningsåtgärder, konstaterade KD:s partiordförande Sari Essayah.

Det behövs ett stort antal åtgärder för att stödja sysselsättningen.  Det behövs åtgärder som påverkar sysselsättningen genom att sänka sysselsättningströskeln, ökar efterfrågan, tar bort incitamentfällor och svarar på ojämnheten mellan arbetskraftsutbud och efterfrågan.

– Med de medel som presenteras i KD:s sysselsättningspaket kan sysselsättningen höjas med upp till 100 000 under de närmaste åren. Paketet inkluderar reformering av socialskyddet genom att demontera incitamentfällor, reformera sysselsättningsåtgärder genom att överlåta ansvaret till kommuner och automatisera och förenkla processer och ta bort hinder för entreprenörskap genom ett företagskonto, sa Essayah.

Fler jobb kommer att skapas om den styva arbetsmarknaden görs mer flexibel. Det finns cirka 50 000 oorganiserade företag i Finland. Dessa små och medelstora företag är de där ny tillväxt och nya arbetstillfällen skapas. Ännu fler arbetstillfällen skulle skapas om arbetsvillkoren kunde avtalas mer flexibelt.

– Att främja lokala avtal är det snabbaste och mest angelägna sysselsättningsprojektet i vårt sysselsättningspaket. Det kan inte skjutas upp till framtiden eller flytta över ansvaret för reformen till arbetsmarknadsorganisationer, sade Essayah.

Det finns en stor brist av kunnig personal inom många olika hantverk i Finland.

– Lönesubventioner och lärlingsplatser för företag är det mest kostnadseffektiva sättet att anställa. KD vill investera i yrkesutbildning och särskilt lärlingsutbildning, som kan hjälpa tusentals ungdomar ut i arbetslivet, sade Essayah.

Läs mer på finska

Ylös