”Suuri osa liesipaloista voitaisiin estää”- Sari Tanus esittää lakialoitteessaan liesivahteja seniori- ja erityisryhmien asuntoihin

11.2.2021 klo 10:11 Politiikka Samuli Rissanen

Sari Tanus on huolissaan lisääntyneistä huoneistopaloista. Hän esittää lakialoitteessaan liesivahteja seniori- ja erityisryhmien asuntoihin.

Kristillisdemokraattien lääkäri-kansanedustaja Sari Tanus on huolissaan voimakkaasti lisääntyneistä huoneistopaloista. Viime aikojen lukuisia ihmishenkiä vaatineet huoneistopalot ovat osoittaneet, että paloturvallisuudessa on Suomessa edelleen paljon parannettavaa. Suomessa tapahtuu vuosittain yli 3000 huoneistopaloa.

– Yhä useampi vanhus asuu myös elämänsä viimeisinä vuosina omassa kodissaan, joten on tärkeää kiinnittää huomiota myös kodin turvallisuuteen.

Alkuvuoden aikana paloissa on menetetty lukuisia ihmishenkiä. Suomessa tilastoitiin tammikuussa yli 45 prosenttia enemmän asuintalojen tulipaloja vuoden takaiseen verrattuna. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEK: n mukaan tammikuun aikana kirjattiin 302 asuinrakennuspaloa. Viime vuonna vastaava luku oli 208.

Suurin osa asuntojen tulipaloista syttyy keittiössä liedestä. Tulipaloissa kuolee vuosittain useita kymmeniä ihmisiä. Paloista aiheutuvat aineelliset vahingot ovat myös mittavat.

– On huomattava, että ennen varsinaisen tulipalon syttymistä, sähkölaitteista ja muista keittiön materiaaleista muodostuu hyvin vaarallisia kaasuja, jotka saattavat estää sammutustoimenpiteet tai pahimmassa tapauksessa ovat jo ehtineet tappaa asunnossa olevat ihmiset.

– Varsinkin vanhusväestön mahdollisuudet toimia tällaisissa tilanteissa ovat erittäin heikot. Nykyistä teknologiaa hyödyntäen tällaiset palot olisi mahdollista ehkäistä ilman suuria kustannuksia, Tanus sanoo.

Hän on erityisen huolissaan ikäihmisistä. Hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on mahdollistaa ikäihmisten mahdollisuus asua omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään.

– Yhä useampi vanhus asuu myös elämänsä viimeisinä vuosina omassa kodissaan, joten on tärkeää kiinnittää huomiota myös kodin turvallisuuteen. Unohduksesta tai muusta toiminnallisesta häiriöstä johtuvia vaaratilanteita tapahtuu kotona asuville vanhuksille yhä enenemässä määrin, Tanus muistuttaa.

Tavallinen palohälytin ei pysty estämään liesipaloa. Palovaroitin ainoastaan ilmoittaa, kun palo on alkamassa tai jo alkanut. Ratkaisu sähkölaitepalojen estämiseen on järjestelmä, joka vaaratilanteen havaittuaan katkaisee virran laitteesta.

STM:n toimenpideohjelmassa, ”Turvallisesti kaiken ikää” – Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelma 2021–2030, on linjattu ikäihmisten palokuolemien ja paloissa vammautumisien määrän vähentäminen: ”Liesiturvallisuus paranee, kun otetaan käyttöön turvallisempia liesiä tai liesiturvatekniikkaa”.

Tanus on tehnyt liesivahtien käyttöönotosta toimenpidealoitteen vuonna 2018. Hän painottaa, että liesivahtien avulla suuri osa liesipaloista voitaisiin estää. Liesivahtien käyttö yleistyy monissa maissa. Esimerkiksi Norjassa liesivahdit ovat pakollisia kaikissa uusissa rakennuksissa.

 

Ylös