– Hallitus pelaa vaarallista peliä poliisiresursseilla, kristillisdemokraattien kansanedustajat arvioivat

24.8.2021 klo 16:29 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on järkyttynyt hallituksen välinpitämättömyydestä poliisin resursseja kohtaan. Hallitusohjelman mukaan poliisien määrää nostetaan ensi vuonna 7 500 poliisiin, mutta käytännössä hallituksen rahoituspäätökset tarkoittavat poliisille jopa 450 henkilötyövuoden leikkausta.

Poliisin mukaan sopeutukset johtaisivat muun muassa rikosten lisääntymiseen, poliisin läsnäolon vähenemiseen ja kansalaisten avunsaannin viivästymiseen ja vaarantumiseen.

Sisäministeriön arvion mukaan toiminnan nykytason säilyttäminen vaatisi 35 miljoonan euron lisäystä valtiovarainministeriön budjettiesitykseen.

– Hallitus pelaa vaarallista peliä, jossa panoksena ovat luotettava viranomaistoiminta ja kansalaisten turvallisuus.

KD eduskuntaryhmä vaatii hallitusta korjaamaan tilanteen budjettiriihessä. Poliisin rahoitusvajetta on viime aikoina paikattu lisätalousarvioilla, mutta näin keskeisen sisäisen turvallisuuden viranomaisen perustoiminnan ei pitäisi olla lisäbudjettien varassa. Rahoituksen vinouma on korjattava pysyvästi.

– On vastuutonta laittaa poliisi mittavan ja äkillisen sopeutusuhan alle, kun tiedetään, että joka euro tarkoittaa vähemmän poliiseja kentällä. Hallituksen vetkuttelu ja leikkausuhka pakottavat poliisin käyttämään resurssejaan sopeutuksien suunnitteluun, vaikka pitäisi voida keskittyä pitkäjänteisesti kehittämään poliisitointa nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja lisääntyvien tehtävien paineessa.

– Myös poliisin henkilöstön jaksamisesta ja hyvinvoinnista on huolehdittava tärkeä osa sitä on, ettei yhdenkään poliisin tarvitse pelätä, onko omassa yksikössä tarpeeksi väkeä tulevaisuudessa, vai kaatuuko yhä kasvava työmäärä muutamien harteille, KD:n kansanedustajat arvioivat.

KD-eduskuntaryhmä on huolissaan hallituksen sitoutumisesta sisäisen turvallisuuden hoitamiseen ylipäätään. Sisäministeriö toteaa hallinnonalansa toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2021–2025, että seuraavien vuosien resurssitilanne ”vaarantaa lähes kaikkien sisäministeriön hallinnonalan viranomaisten tehtävien laadukkaan suorittamisen”.

– Hallitus pelaa vaarallista peliä, jossa panoksena ovat luotettava viranomaistoiminta ja kansalaisten turvallisuus.

Ylös