Puheenjohtaja Sari Essayah’n kolumni: Mukavista tunnelmista haastavaan vuoteen

11.2.2022 klo 10:48 Kolumnit Sari Essayah

Aluevaaleissa KD sai kaipaamansa vaalivoiton. Listoiltamme valittiin 57 uutta aluevaltuutettua ja mikä tärkeintä, jokaiselle hyvinvointialueelle saatiin näin KD-edustus. Yksikään meille annettu ääni ei siis mennyt hukkaan. Näissä vaaleissa kansalaiset antoivat luottamusta asiantuntemukselle, asialinjalle ja paikallisuudelle. KD on ylpeä voidessaan profiloitua luotettavana sote- ja pelastuspalveluiden osaajana. Maaliskuussa alkava pesti ei kuitenkaan ole kenellekään helppo, siitä pitää huolen vielä monenlaista korjaussarjaa kaipaava sote-malli.

Maaliskuussa alkava pesti ei ole kenellekään helppo, siitä pitää huolen vielä monenlaista korjaussarjaa kaipaava sote-malli.

Myös eduskunnan vaalikauden viimeisestä vuodesta on tulossa työntäyteinen ja haastava. Istuntosuunnitelmassa on lähes 300 lakiesitystä ja lukuisia selontekoja. Ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne on lähialueilla kiristynyt, mikä vaatii eri tavalla myös eduskunnan hereillä oloa. EU:n politiikassa Ranskan puheenjohtajuus sisältää hankalia asioita kuten talouspolitiikan integraation syventämistä edelleen, kiristyvää ilmasto- ja energiapolitiikkaa ja jopa EU:n rikosoikeudellisen toimivallan kasvattamista, yrittämällä ulottaa se vihapuheeseen.

Lisäksi Marinin hallituksen talouspoliittinen perintö – kasvava velka-aste ja rakenteellinen alijäämä – on kestämätön.  Ilman välittömiä toimia hyvinvointipalveluilta katoaa rahoituspohja. Hallitukselta puuttuu suunnitelma energian hinnan nousun aiheuttamalle kotitalouksien ostovoiman nopealle alentumiselle ja inflaatiopaineelle.

Usean EU-maan päätös ajaa sekä ydinvoima että hiilivoima nopeutetusti alas on johtanut energiajärjestelmän haavoittuvuuksiin ja energian hinnan nousuun kaikkialla. Suomessa painetta ovat lisäksi tuoneet hallituksen omat toimet: turpeen nopeutettu alasajo sekä polttonesteiden porrastettu hinnan nousu tuntuvat läpi vaalikauden.

Näiden liikkumisen ja asumisen hinnan korotusten perumista KD esitti jo viime syksyn vaihtoehtobudjetissa. Samalla linjalla jatkamme. Puolustamme perusasioita eli turvallisuutta, työllisyyttä, ruokaa, energiaa ja huoltovarmuutta arvopohjaltamme.

Ylös