Tiina Tuomelalta aloite köyhyysneuvoston perustamiseksi Vantaa-Keravan hyvinvointialueelle

29.6.2022 klo 11:09 Politiikka Kristiina Kunnas

– Työttömien, opiskelijoiden, eläkeläisten, yhden huoltajan perheiden, sairaiden ja toimintarajoitteisten selviytyminen välttämättömistä menoista on vaarantunut, toteaa aluevaltuutettu Tiina Tuomela aloitteessaan köhyyden vähentämisen neuvoston perustamiseksi.

Kristillisdemokraattien 2. varapuheenjohtaja ja Vantaa-Keravan aluevaltuutettu Tiina Tuomela teki aloitteen köyhyysneuvoston eli köyhyyden vähentämisen neuvoston perustamiseksi Vantaa-Kerava hyvinvointialueelle.

Tuomelan aloite jätettiin aluevaltuuston kokouksessa juhannuksen alla 21. kesäkuuta.

Aloitteessa vaaditaan, että hyvinvointialueiden on asetettava köyhyyden vähentämiseen tähtäävät tavoitteet sekä määrittää niihin liittyvät toimenpiteet, mittarit ja seurantatavat.

– Tämän pitää tapahtua yhteistyössä kuntien kanssa, osana velvoitetta edistää ja seurata hyvinvointia ja terveyttä alueillaan. Neuvoston on vuosittain raportoitava köyhyyden vähentämisen tavoitteiden toteutumisesta.

– Köyhyys on laaja-alainen käsite. Se pitää sisällään paitsi taloudellista köyhyyttä, myös syrjäytymistä ja osattomuutta. Myös sairastavuus ja mielenterveys- sekä päihdeongelmat ovat usein mukana köyhyyskäsitteessä, Tuomela muistuttaa aloitteessaan.

Hyvinvointialueiden pitää Tuomelan aloitteen mukaan sitoutua vähentämään köyhyyttä ja taloudellisesta asemasta johtuvaa eriarvoisuutta alueellaan.

– Köyhyys syrjäyttää, lisää sairastavuutta, altistaa päihteille ja mielenterveysongelmille, heikentää ravitsemusta, aiheuttaa ylivelkaantumista ja asunnottomuutta, aloitteessa luetellaan.

Tuomela huomauttaa, että viimeaikaisten kriisien, kuten koronapandemian ja Ukrainan sodan,  aikana toimeentulo-ongelmia kokevien kotitalouksien määrä on kasvanut.

Työttömien, opiskelijoiden, eläkeläisten, yhden huoltajan perheiden, sairaiden ja toimintarajoitteisten selviytyminen välttämättömistä menoista on vaarantunut

– Työttömien, opiskelijoiden, eläkeläisten, yhden huoltajan perheiden, sairaiden ja toimintarajoitteisten selviytyminen välttämättömistä menoista on vaarantunut.

Hyvinvointialueet voivat tukea asukkaiden hyvinvointia, osallisuutta ja sujuvia palvelupolkuja myös yhteistyössä alueellaan toimivien yritysten, järjestöjen ja seurakuntien kanssa.

– Hyvinvointialueiden pitääkin arvioida heikossa taloudellisessa asemassa olevien näkökulma päätöksenteossa. Hyvä esimerkki toimintamallista on jo voimassa oleva velvoite lapsivaikutusten arvioinnista päätöksenteossa.

 

Tiima Tuomela liitti aloitteeseensa ehdotuksen toimintasuunnitelmasta, jonka Sitralab/Enemmän kuin ruokaa -tiimi teki pilotointia varten 2021:

Köyhyyden vähentämisen neuvoston kokoonpanossa korostuu kokemusasiantuntijuus, moniammatillisuus ja laaja-alainen poliittinen edustus.
Neuvoston tehtävänä on seurata ja valvoa alueen päätöksenteon ja suunnitelmien vaikutuksia vähävaraisiin asukkaisiin, heidän hyvinvointiinsa ja arkeensa.
Tavoitteena on edistää vähävaraisten asukkaiden asemaa, hyvinvointia ja osallisuutta sekä lisätä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja toimijuutta paikallisyhteisöissään.
Vaikuttaminen on monimuotoista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Köyhyyden vähentämisen neuvosto tekee aloitteita ja antaa lausuntoja. Perusperiaatteena on tuoda vähävaraisten ja syrjäytyneiden ääni konkreettisena päätöksentekoon.

 

 

 

 

 

 

 

Ylös