Kansalaisaloite voi vahvistaa luottamusta politiikkaan

31.8.2015 klo 12:53 Politiikka Samuli Rissanen

Kansalaisaloitteet voivat vahvistaa poliittista luottamusta, mutta niiden menestys ja käsittelytapa eduskunnassa vaikuttavat asiaan.

Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että kansalaisaloitteen oikeudenmukainen kohtelu eduskunnassa vaikuttaa poliittiseen luottamukseen enemmän kuin aloitteen hyväksyminen tai hylkääminen.

Tutkimuksessa tarkasteltiin turkistarhausta vastustaneen kansalaisaloitteen vaikutusta sitä tukeneiden kansalaisten poliittiseen luottamukseen.

Kansalaisaloitteen hylkääminen lisäsi aloitteen kannattajien epäluottamusta päättäjiä kohtaan. Kaiken kaikkiaan kansalaisaloitteilla näyttäisi kuitenkin olevan potentiaalia vahvistaa poliittista luottamusta.

– Niillä, jotka pitivät aloitteen käsittelyä oikeudenmukaisena, poliittinen luottamus vahvistui hylkäävästä päätöksestä huolimatta. Enemmistö vastaajista koki yhä eduskunnan päätöksen jälkeenkin, että kansalaisaloiteinstituutio parantaa suomalaista demokratiaa, tutkijat toteavat.

Heidän mukaansa eduskunnan kannattaisi panostaa jatkossa vieläkin enemmän kansalaisaloitteiden käsittelyn läpinäkyvyyteen ja julkisuuteen, koska näiden tekeminen läpinäkyväksi on vaikeampaa kuin pelkän päätöksen kommunikointi.

– On tärkeää, että jokaista aloitetta harkitaan perusteellisesti. Muuten kansalaisaloitteilla on vaara kääntyä tässä suhteessa tarkoitustaan vastaan, tutkijat päättelevät.

 

Ylös