EMU-seminaari: Yhteisvastuu mahdollista yksityisten toimijoiden välillä, EVM voisi toimia varautumisjärjestelmänä

19.10.2017 klo 13:31 Politiikka Samuli Rissanen

Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimon mukaan yhteisvastuu on mahdollista yksityisten toimijoiden välillä, kuten pankkisektorilla, mutta EU-jäsenmaiden välisen yhteisvastuun riskinä on moraalikato ja vapaamatkustajuus.

Suomi jatkaa markkinakuria ja sijoittajavastuuseen perustuvan EMU-yhteistyön kehittämistä, valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Timo Kalli kertoi hallituksen lähtökohdista Euroopan talous- ja rahaliiton syventämiseen.

Kalli avasi valtiovarainvaliokunnan ja eduskunnan suuren valiokunnan järjestämän julkisen kuulemisen talous- ja rahaliiton, EMUn syventämisestä.

EU-komission odotetaan esittävän vielä tämän vuoden puolella oman EMU-pakettinsa sisällön.

Näkökulmia EMU:n syventämiseen avannut valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo muistutti, että yhteisvastuuta on monentasoista. Pankkiunioni, jossa yhteisvastuuta on mahdollista syventää, sisältää pankkien valvonnan ja kriisinratkaisun sekä yhteisen talletussuojan.

Hyvä vaihtoehto olisi vakausunioni, jossa jäsenmaiden oma vastuu talouspolitiikasta on tasapainossa vakuutusturvan kanssa

Saarenheimon mukaan pankkiunionin periaatteet ovat samat kuin ne, jotka ovat käytössä jo kansallisella tasolla.

– Kun yhteisvastuu siirretään eurooppalaiselle tasolle, riskit jakautuvat laajemmalle. Ongelmana on joidenkin maiden pankkisektori, mutta toisaalta yhteinen valvonta pakottaa heikommat pankit korjaamaan taseitaan, Saarenheimo arvioi.

Jäsevaltioiden välinen yhteisvastuu puolestaan sisältää hänen mukaansa moraalikadon riskin. Yhteinen velka voisi aiheuttaa vapaamatkustajuutta eikä toisaalta samoja mekanismeja ole käytössä kuin esimerkiksi pankkien valvonnassa.

– Tällaisen yhteisvastuun rakentaminen edellyttäisi, että EU:lle annettaisiin hyvin pitkälle menevä päätösvaltaa.

Saarenheimo muistuttaa, että tällaisia välineitä on yritetty rakentaa, mutta EU:lla ei ole käytännön keinoja pakottaa jäsenmaita.

– Lopputulos on, että EU joutuu joustamaan.

Yhteisvastuuta toteutetaan myös EU:n budjetin kautta. Se on elementti, joka on läsnä kaikissa liittovaltioissa. Saarenheimon mukaan tähän yhteisvastuuseen ei kuitenkaan sisälly vapaamatkustajuuden ongelmaa.

Suomikin on kannattanut yhteisvastuuta EU-budjetin sisällä esimerkiksi puolustuksen, turvallisuuden ja muuttoliikkeen hallitsemiseksi.

Suomen pankin johtokunnan jäsen Olli Rehn muistutti, että euroalueen uudistamiselle luo pohjan se, että talouden perusteet ovat paremmalla tollalla kuin aikoihin.

Elpyminen käynnistyi euroalueella 2013 ja tällä hetkellä kasvu kattaa kaikki sektorit. Eteläisen Euroopan kriisimaat ovat punnertaneet taloutensa ylijäämäisiksi.

– Suomessakin keskustelun pitäisi siirtyä EMU:n vakaan suunnittelun vaiheeseen, Rehn arvioi.

Hän kritisoi keskustelua siitä, että EMU:n kehittämisestä puhuttaessa esitetään yleensä vain kaksi vaihtoehtoa, joko liittovaltio tai EU:n hajoaminen.

– Uskon, että on olemassa kolmas tie, joka on realistinen, Rehn sanoi.

Hänen mielestään hyvä vaihtoehto olisi vakausunioni, jossa jäsenmaiden oma vastuu talouspolitiikasta on tasapainossa vakuutusturvan kanssa.

Varautumisjärjestelmänä voisi Rehnin mukaan toimia nykyinen Euroopan vakausmekanismi, EVM.

 

Ylös