”Vanhuksille ja vammaisille palvelukoteja, joissa henkilökunta paikalla yötä päivää”

7.3.2018 klo 09:29 Politiikka Kristiina Kunnas

Kristillisdemokraattien Helsingin Naispiiri haluaa monipuolisia, viihtyisiä kodinomaisia paikkoja, joissa henkilökuntaa on myös yöllä.

Vuosikymmeniä Helsingin kaupungin linjaus on ollut saada laitospaikat minimiin. Se on ollut suuntaus koko maassa. Aluksi ajettiin alas psykiatriset sairaalat. Tarkoitus ainakin paperilla on ollut lisätä resursseja avo- ja kotihoitoon.

– Ajatus on kaunis mutta jäänyt suurelta osin toteutumatta, kritisoi Kristillisdemokraattien Helsingin Naispiiri.

Kohtuutonta muistisairaan kannalta on, jos hän joutuu asumaan ikään kuin vankina omassa kodissaan lukkojen takana. Virallinen avustajajoukko käy kiireesti tekemässä sovitut tehtävät – toivon mukaan.

Helsingin KD-Naiset muistuttavat, että kotona asuminen mahdollisimman pitkään on monen vanhuksen ihanne.

– Käytännössä se ei aina onnistu. Esteenä voi olla muistisairaus, jolloin ihminen ei välttämättä itse tajua tilaansa. Yhteiskunta ei myönnä kotipalveluapua tarvetta vastaavasti.  Lähiomaiset voivat asua kaukana, tai lähellä asuvien omaisten voi olla mahdoton jatkuvasti huolehtia läheisestään.

– Kohtuutonta muistisairaan kannalta on, jos hän joutuu asumaan ikään kuin vankina omassa kodissaan lukkojen takana. Virallinen avustajajoukko käy kiireesti tekemässä sovitut tehtävät – toivon mukaan.

Naispiiri pitää toisenlaisena hyvänä esimerkkinä Koskelan sairaalan alueelle suunniteltua ”muistisairaiden kylää”. Alueen 3 000 asukkaasta 250 voi asua muistisairaiden ryhmäkodeissa.

Tilastot kuitenkin ennustavat, että vanhusväestön lisääntyessä myös muistisairaiden määrä lisääntyy jopa kaksinkertaistuen vuoteen 2030 mennessä.  Muistisairauksista kärsii
nykyisin 125 000 ja vuosittain sairastuu arviolta 13 000 henkilöä. Lääkäriliiton mukaan yleisin muistisairaus on alzheimerin tauti, jota on noin 60-70 % tapauksista.

Kristillisdemokraattien Helsingin Naispiiri vaatii, että Helsingin kaupungin on turvattava vanhus- ja vammispalveluissa riittävästi erilaisia asumismuotoja ja huomioitava yksilölliset tarpeet.

Naispiiri haluaa monipuolisia, viihtyisiä kodinomaisia paikkoja, joissa henkilökuntaa on myös yöllä.

– Muistisairaat ja muut paljon apua tarvitsevat hyötyvät tästä, huomauttaa Helsingin KD Naisten puheenjohtaja Paula Pennanen-Aitta.

– Muistisairaat ja muut paljon apua tarvitsevat hyötyisivät siitä, jos heillä olisi paikkoja, joissa henkilökuntaa on myös yöllä, huomauttaa Helsingin KD Naisten puheenjohtaja Paula Pennanen-Aitta.

Myös ryhmäkoteja pitäisi sijoittaa lähekkäin tai samalle tontille.

– Näin koti- ja muut palvelut on helppo yhdistää, eikä henkilökunnan aikaa kulu
matkoihin.

Helsingin KD-Naispiiri haluaa palvelutaloja lähelle muuta väestöä esimerkiksi ostoskeskusten
yhteyteen.

– Muistisairaille, jotka vielä voivat ja haluavat liikkua, täytyy olla
mahdollisuus ulkoiluun myös ilman avustajaa käsipuolessa, puheenjohtaja Pennanen-Aitta muistuttaa.

– Tämäkin voidaan toteuttaa, kunhan asumisyksiköllä on iso, aidattu pihapiiri
lukituin portein.

KD-Naispiiri toteaa, että luonnonläheinen piha puineen tervehdyttää ja rauhoittaa ketä tahansa.

– Meillä on kansakuntana varaa hoitaa vanhuksemme, jos arvojärjestyksemme on
kohdallaan ja tahtoa riittää, Helsingin Kristillisdemokraattiset Naiset toteavat.

Ylös