Oppositio hämmästelee, miksi hallitus valitsee epävarman ilmoituksen varman EU-notifikaation sijaan: ”Uskallatteko olla eri mieltä asiantuntijan kanssa?”, Peter Östman kysyy

28.2.2019 klo 17:09 Politiikka Samuli Rissanen

Eduskunnan torstaisella kyselytunnilla tunteita kuumensi sote- ja maakuntauudistuksen kipupisteeksi noussut niin kutsuttu EU-notifionti eli se, onko valinnanvapauslaista tehtävä valtiontukia koskeva ennakkoilmoitus EU-komissiolle.

Oppositiopuolueiden edustajat toisensa perään kysyivät peruspalveluministeri Annika Saarikolta, tekeekö hallitus virhearvion, kun se ei lähtenyt aikanaan notifiointimenettelyyn.

Perustuslakivaliokunnan jäsen, Rkp:n Anna-Maija Henriksson maalasi kuvan kahdesta tiestä soten oikeusvarmuuden todentamiseksi. Toinen on varma eli EU-notifikaation tekeminen ja toinen, hallituksen valitsema oikeusvarmuusmenettely, on puolestaan epävarmalla pohjalla.

– Miksi hallitus valitsee epävarman tien varman sijaan, Henriksson kysyi.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östmanin mukaan kysymys mahdollisesta EU:n sisämarkkinoiden vastaisesta valtiontuesta kuuluu EU-komissiolle.

Oikeudellinen epävarmuus on poistettavissa vain notifikaation kautta. Se on hoidettava etukäteen, eikä vasta lain voimaantulon jälkeen

– Siitä emme eduskunnassa pääse yli emmekä ympäri. Oikeudellinen epävarmuus on poistettavissa vain notifikaation kautta. Se on hoidettava etukäteen, eikä vasta lain voimaantulon jälkeen, Östman sanoo.

Östman viittasi Helsingin ylipiston Eurooppa-oikeuden professori Juha Raition arvioon, että oikeudellinen epävarmuus on poistettavissa vain notifioinnin kautta.

Raitionkin mukaan hallituksen valinnanvapausesitykseen liittyy riskejä, EU:n kilpailuoikeuden kannalta ja se voi sisältää laittoman valtiontuen elementtejä.

– Uskallatteko väittää, että oikeustieteen professori on väärässä, Östman kysyi.

Ministeri Annika Saarikko kertasi, että perustuslakivaliokunta kuuli useita ja erilaisia asiantuntijoiden näkemyksiä, joista muodosti synteesin ja kannan.

– Se on perustuslakivaliokunnan arvio, ei yksittäisen asiantuntijan arvio.

Saarikko kertoi suhtautuvansa asiaan vakavasti.

– On tärkeää, että epävirallinen vuorovaikutus (EU-komission kanssa) tehdään viralliseksi ja se (oikeusvarmuusmenettely) voidaan aloittaa saman tien.

Ylös